Bankarske usluge za stanovništvo

Tekući račun

Lako i dostupno uz tekući račun TEB Banke

Otvaranje tekućeg računa označava početak poslovnog odnosa između vas i Banke. Vaš tekući račun u TEB banci osmišljen je tako da vaše lične bankarske usluge učini lakšim. Možete ga koristiti za primanje plate, da podižete novac, deponujete sredstva, obavljate transfere, plaćate fakture za komunalne usluge i za sve druge uobičajene bankarske radnje – sve to uz najveću moguću fleksibilnost.

Pored toga, svoj tekući račun možete da otvorite u četiri različite valute: EUR, USD, GBP i CHF.

Možete koristiti svoju debitnu ili kreditnu karticu za podizanje novca sa velikog broja bankomata i za plaćanja za svoje kupovine

 

I to nije sve – vaš tekući račun omogućava vam da koristite i druge usluge:

• Trajni platni nalog – svoje redovne fakture možete da plaćate na tačno utvrđen datum, kao na primer automatsko plaćanje zakupnine ili hipoteke, plaćanje školarine i plaćanje za komunalne usluge;
• Automatsko plaćanje računa sa vaše kreditne kartice (Starcard, Premium Starcard ili SheCard), bilo kroz ugovorenu minimalnu uplatu ili pun mesečni iznos;
• Dopuna SMS porukom;
• SMS bankarstvo;
• Bankovni transferi (domaći ili međunarodni).

Potrebna dokumenta za otvaranje ličnog računa:

Za rezidencijalne klijente:

Važeća lična isprava (lična karta, pasoš ili vozačka dozvola);

Račun za komunalne usluge (račun za struju, vodu, odnošenje otpada ili telefon) koji dokazuje adresu klijenta (ne stariji od 6 meseci);

Za nerezidencijalne klijente:

Važeći pasoš;

Račun za komunalne usluge (račun za struju, vodu, odnošenje otpada ili telefon) koji dokazuje adresu klijenta (ne stariji od 6 meseci);

Ugovor o zakupu (ako živite u iznajmljenom stanu ili kući);

Izjava o prijavi poreza.

Štedni račun

Štedite danas za bolje sutra

Štednja – znate da ima smisla. Zbog toga je TEB Banka stvorila jednostavan i fleksibilan štedni račun, koji možete da otvorite u četiri valute: EUR, USD, GBP ili CHF. A račun možete da otvorite sa samo jednim evrom.

Ne postoje ograničenja za podizanje. Kamatna stopa je povoljna i pripisujete kamatu na dnevnoj osnovi, koja se obračunava i isplaćuje na kraju svake godine.

Pored toga, možete da štedite i automatski…

Napravite trajni platni nalog da svakog meseca ili svake godine prebacite višak svog novca ili neki fiksni iznos
sa drugog računa, kao što je tekući račun (možete da napravite jedan trajni platni nalog na najduže pet
godina, posle čega morate da ga obnovite).

Vaš štedni račun vam je lako dostupan preko E-bankarstva i TebMobile, preko kojih možete realizovati sve usluge. Za više informacija obratite se lokalnoj filijali, Centru za pozive na 038/230-000, ili pošaljite elektronsko pismo na info@teb-kos.com.

Oročeni ulozi

Oročavanje – ostavite da vam vreme donosi novac

Oročeni ulozi donose vam najveću zaradu time što stvaraju vrlo povoljan fiksni prihod tokom celokupnog trajanja oročenja.

TEB Banka nudi različite rokove, maksimalno 60 meseci, za oročena sredstva u valuti – EUR.

Na kraju, možete da podesite niz opcija. Možda biste hteli da automatski nastavite sa novim oročenjem glavnice a da kamatu pripišete na svoj tekući račun. Alternativno, glavnicu i kamatu možete preneti na neki od svojih računa, bilo na tekući ili štedni račun u TEB Banci.

Ako želite da povećate povoljne kamatne stope za oročenje, onda glavnica treba da ostane na računu u ugovorenom trajanju. Ako podignete sredstva pre dospeća, važe drugi uslovi.

Za više informacija o prednostima oročenja, posetite lokalnu filijalu, pošaljite elektronsko pismo na info@teb- kos.com, ili pozovite Centar za pozive na 038/230-000.

Planirana oročenja

Zaradite visoke fiksne kamate uz planirani račun u TEB

Štednja može da vam bude redovan izvor prihoda ako se odlučite za planirani račun. Ovaj račun daje visoku
fiksnu kamatu koja može da se pripiše na račun po vašem izboru na 1, 3 ili 6 meseci.

Mi smo sada na jedinstven način proširili usluge na tom računu tako da je dopušten prenos kamate na svaki račun u TEB ili u nekoj drugoj banci. Pored toga, zaradu od kamate možete da podelite na još jedan ili na više računa koje imate vi ili članovi vaše porodice.

Ako podignete sredstva pre dospeća, važe drugi uslovi.

Za više informacija o prednostima koje pruža planirani račun, posetite lokalnu filijalu, pošaljite elektronsko pismo na info@teb-kos.com, ili pozovite Centar za pozive na 038/230-000.

Dečji štedni račun

Nikad nije previše rano da počnete sa štednjom za budućnost svoje dece. Kao roditelji, babe i dede, znate koji vam finansijski izazovi predstoje – troškovi školovanje ili obuke, ili potreba za novom kućom kad deca porastu.

Dakle, zašto ne biste otvorili dečji štedni račun u TEB Banci! Advertising and Corporate Communication

Smatramo da je štednja način života i, što je možda još važnije, uvereni smo da će vaša deca, kroz disciplinu štednje, naučiti važnu životnu lekciju o finansijskom planiranju.

Potrebna dokumenta za otvaranje dečjeg štednog računa:

Za više informacija o dečjem štednom računu, posetite najbližu filijalu TEB Banke, pošaljite elektronsko pismo na info@teb-kos.com, ili pozovite Centar za pozive na 038/230-000.

Proces prepoznavanja (KYC)

Proces poznavanja svog klijenta (PPSK) je standard u industriji investicija, koji čini da savetnici za investicije imaju detaljne informacije kolika je toleranciji rizika njihovog klijenta i znaju njegove investicije i finansijsko stanje.

Proces poznavanja svog klijenta štiti klijente i savetnike za investicije. Klijenti se zaštite tako što obaveste savetnika za investicije kakve investicije najviše odgovaaju njihovoj ličnoj situaiji. Savetnici za investicije se zaštite tako što znaju šta mogu a šta ne mogu da unesu u portfolio svog klijenta Usaglašenost PPSK obično obuhvata zahteve i politike kao što su upravljanje rizikom, politike prihvatanja klijenata i praćenje transakcija.

Za prijavljivanje za proces Pregledanja kliknite ovde.