GLOBAL BANKING ALLIANCE FOR WOMEN

TEB Sh.A“Program za žensko preduzetništvo“ dobija međunarodnu nagradu

TEB Sh.A je osvojio međunarodnu nagradu Global Banking Alliance for Women (GBA) - vodećeg međunarodnog konzorcijuma finansijskih institucija i drugih organizacija zainteresovanih za izgradnju i razvoj ženskog preduzetništva širom sveta. Članice ove Alijanse rade u približno 135 zemalja na izgradnji sveobuhvatnih, inovativnih programa kako bi ženama omogućili pristup kapitalu, obrazovanju i obuci.

Samit u organizaciji Globalne bankarske alijanse za žene (GBA) održan je od 18. do 20. oktobra u Vašingtonu, SAD.
Mnoge banke sa svih kontinenata uvele su programe i strategije razvoja tržišta za žene u biznisu.
TEB Sh.A je učestvovao na ovom samitu sa „Programom ženskog preduzetništva“ razrađujući komponente programa kao što su finansiranje start-up biznisa, pružanje nefinansijskih usluga i značaj ekosistema u razvoju tržišta.
Za realizaciju i rezultate ovog Programa, TEB banka ad je nagrađena GBA nagradom „Best Newcomer Program“ (Best program newcomer – GBA).
Banka TEB Sh.A. je počašćena međunarodnim priznanjem za svoj program ženskog preduzetništva i ima za cilj da intenzivira svoje aktivnosti u daljem unapređenju ovih programa.