Krediti

Potrošački kredit

Potrošački krediti - ostvarite svoje snove

Nije uvek lako uskladiti potrebe sa finansijskim izvorima koji su nam dostupni.

Da bismo vam pomogli da realizujete investicije i nužne kupovine kao što su renoviranje kuće, odlazak na odmor, troškovi za svadbu, nameštaj, omiljeni tehnološli proizvodi i drugo, TEB Banka vam je omogućila da se prijavite za kredit kod kojeg se kamatna stopa određuje za celokupno trajanje kredita. To znači da ćete tačno znati plan otplate.

U kredite TEB Banke uključili smo neke funkcije i opcije koje vam pomažu da upravljate otplatom svog kredita.

Potrebna dokumenta uz zahtev za potrošački kredit:

• Važeća lična isprava (lična karta, pasoš ili vozačka dozvola);
• Ugovor o radu i drugi dokumenti koji dokazuju dodatna lična i porodična primanja (kao npr. po osnovu penzije, stanarine, honorara, itd);
• Račun za komunalne usluge (račun za struju, vodu, odnošenje otpada ili telefon) koji dokazuje adresu klijenta (ne stariji od 6 meseci).
• Izvod iz banke koji dokazuje redovna primanja od plate (ako primate prihode preko druge banke).
• Važeća lična isprava (lična karta, pasoš ili vozačka dozvola) kreditnog sadužnika ili žiranta (ako to zatraži Banka).
• Ugovor o radu i drugi dokumenti o prihodima kreditnog sadužnika ili žiranta.
• Izvod iz banke kreditnog sadužnika ili žiranta koji dokazuje redovna primanja od plate (ako prima prihode preko druge banke).

TEB Banka sad vam je još bliža!

U zavisnosti od zahteva klijenata utvrđuje se način otplate kroz:

• Jednake rate;
• Fleksibilne rate – smanjene rate;
• Povećane rate;
• Poček (grejs period) – za posebne klijente sa posebnim potrebama;

U isto vreme, TEB Banka je jedina banka u kojoj možete da izvršite dodatnu otplatu svog kredita bez penala za skraćeno vreme trajanja kredita.

a izračunate ratu i prijavite se odmah kliknite ovde.

Za više informacija posetite jednu od naših filijala ili pozovite Centar za pozive na 038/230-000, a možete da pošaljite elektronsko pismo na info@teb-kos.com

Kredit za kupovinu automobila

Kredit za automobil u TEB Banci otvara vam vrata vozača

Auto može biti potreba, pasija ili sredstvo prevoza za koje će vam TEB Banka naći rešenje preko ovlašćenog auto dilera uz pomoć brzog i pristupačnog kredita za kupovinu automobila.

Mi ćemo finansirati 80% cene novog automobila u periodu od najviše 84 meseci. Ako je automobil koji odaberete već imao vlasnika, nudimo 60% od cene na period od 36 meseci.

Kako to funkcioniše: odmah na početku dogovorimo se s vama o iznosu kamate koju treba da platite za kredit, tako da znate koliko će vas koštati kredit. Kamata ostaje ista u toku celokupnog trajanja kredita. U zavisnosti od zahteva klijenata utvrđuje se način otplate kroz:

• Jednake rate
• Fleksibilne rate
• Smanjene rate
• Uvećane rate
• Poček (grejs period) – za posebne klijente sa posebnim potrebama

Ako želite da skratite trajanje svog kredita za automobil, tada vam TEB Banka, kao jedina takva na Kosovu, omogućava da otplatite više rata bez plaćanja penala.

I to nije sve…

TEB Banka nudi vam još i StarCard karticu koja vam omogućava da registrujete automobil i napunite ga gorivom na svakoj benzinskoj pumpi na Kosovu.

Za spisak ovlašćenih auto dilera, pogledajte naše raznovrsne ponude kod ovlašćenih prodavaca.

TEB Banka sad vam je još bliža!

Da izračunate ratu i prijavite se odmah kliknite ovde..

Za više informacija posetite jednu od naših filijala ili pozovite Centar za pozive na 038/230-000, a možete da pošaljite elektronsko pismo na info@teb-kos.com.

Kredit za kuću

Ulazite pravo na vrata uz hipotekarni kredit TEB Banke

Za mnoge od nas, kuća je jedna od najvećih investicija u životu. TEB Banka je tu da vam ponudi mogućnost personalizovanog finansiranja uz konkurentne stope i povoljne uslove. Bilo da kupujete, gradire, refinansirate ili renovirate svoju kuću, spremni smo da vam pomognemo da brzo i lako dobijete potrebna sredstva.

Hipotekarni kredit ima maksimalni rok otplate od 180 meseci i to uz plan fleksibilnosti za sve klijente TEB Banke.

Fleksibilnost u otplati obuhvata:

• Jednake rate
• Fleksibilne rate
• Smanjene rate
• Povećane rate
• Poček (grejs period) – za posebne klijente sa posebnim potrebama

Samo mi, TEB Banka, omogućavamo vam da u svakom trenutku unapred otplaćujete iznose veće od mesečne rate, bez plaćanja penala i bez restrukturiranja preostalog iznosa.

Potrebna dokumenta uz zahtev za hipotekarni kredit:

• Važeća lična isprava (lična karta, pasoš ili vozačka dozvola);
• Ugovor o radu i drugi dokumenti koji dokazuju dodatna lična i porodična primanja (kao npr. po osnovu penzije, stanarine, honorara, itd);
• Izvod iz banke koji dokazuje redovna primanja od plate (ako primate prihode preko druge banke);
• Dokumenta o nepokretnosti pod hipotekom (posedovni list i kopija plana);
• Overeni predugovor o kupoprodaji imovine;
• Kopija lične karte kreditnog sadužnika ili žiranta;
• Ugovor o radu i drugi dokumenti o prihodima kreditnog sadužnika ili žiranta;
• Izvod iz banke za kreditnog sadužnika ili žiranta koji dokazuje redovna primanja od plate (ako prima prihode preko druge banke);

TEB Banka sad vam je još bliža!

Da izračunate ratu i prijavite se odmah kliknite ovde..

Kredit za gotovinsko pokriće

Kredit za gotovinsko pokriće je obezbeđen kredit koji omogućava zajmoprimcu da koristi opcije kredita po preferencijalnoj stopi. Kod ove vrste kredita, iznos kredita zavisi od vrednosti obezbeđenja. Brzo i profesionalno, na zahtev klijenta, ovaj proizvod nudi se uz maksimalni rok dospeća od 84 meseci a kamata ostaje ista tokom celokupnog trajanja kredita.

U zavisnosti od zahteva klijenta, plan otplate je strukturiran i ima:

• Jednake rate
• Fleksibilne rate
• Opadajuće rate
• Rastuće rate
• Period počeka – za posebne klijente sa posebnim potrebama

TEB Banka vam je sada još bliža!

Prijavite se sada klikom ovde.

Za dodatne informacije posetite neku od naših filijala ili pozovite naš Pozivni centar na 038/230-000, a možete i da nam pošaljete mejl na: info@teb-kos.com

Kredit za školovanje

Kredit za školovanje – veće mogućnosti za vašu budućnost

Danas je obrazovanje ključ uspeha i napredovanja u društvu. Školovanje otvara vrata za bolji posao i veću platu. Mi u TEB Banci razumemo važnost ulaganja u obrazovanje.

To je razlog zbog čega dajemo kredit za školovanje uz povlašćenu kamatu za klijente koji žele da usavrše veštine i znanja za sebe ili svoju decu.

Na početku kredita dogovaramo se s vama o opštim uslovima uključujući kamatnu stopu koja ostaje ista u toku celokupnog trajanja otplate kredita.

Pored toga, nudimo funkcije i opcije koje vam pomažu da otplatite kredit u skladu sa vašom finansijskim stanjem, uključujući mogućnosti za:

• Jednake rate
• Fleksibilne rate
• Smanjene rate
• Uvećane rate
• Poček (grejs period) – za posebne klijente sa posebnim potrebama

Samo mi, TEB Banka, omogućavamo vam da u svakom trenutku unapred otplaćujete iznose veće od mesečne rate, bez plaćanja penala i bez restrukturiranja preostalog iznosa.

TEB Banka sad vam je još bliža!

Da izračunate ratu i prijavite se odmah kliknite ovde..

Za više informacija posetite jednu od naših filijala ili pozovite Centar za pozive na 038/230-000, a možete da pošaljite elektronsko pismo na info@teb-kos.com.

Dozvoljeno prekoračenje

Put sa brojnim mogućnostima!

Svi znamo da nepredviđeni troškovi uvek padaju u pogrešno vreme.

TEB Banka nudi klijentima uslugu dozvoljenog prekoračenja na tekućem računu za ispunjenje finansijskih zahteva.

Kako to funkcioniše: Dozvoljeno prekoračenje sa dospećem do 120 meseci. Kamata se zaračunava samo na iznos i vreme korišćenja tog limita, dok se vrednost kamate na iskorišćeni limit povlači jednom mesečno.

Dozvoljeno prekoračenje možete da koristite za podizanje gotovine, plaćanje, trajne naloge i bankarske transfere. Dozvoljeno prekoračenje možete da koristite i svojom debitnom karticom na bankomatima na Kosovu i u inostranstvu.

Možete vrlo lako da pratite svoje dozvoljeno prekoračenje. Saldo možete da proverite pomoću TebMobile 24 sati dnevno 7 dana nedeljno na telefonu, E-bankarstva ili na bankomatu.

Ko može da se prijavi za dozvoljeno prekoračenje?

Svi koji primaju platu u državnim institucijama, javnim preduzećima, privatnom sektoru i klijenti sa prihodima od izdavanja pod zakup.

Šta vam je potrebno da biste podneli zahtev?

• Da ste da stanovnik Republike Kosovo
• Da primate platu preko TEB Banke.

Potrebna dokumenta uz zahtev:

• Važeća identifikaciona isprava (lična karta, pasoš ili vozačka dozvola)
• Račun za komunalne usluge (račun za struju, vodu, odnošenje otpada ili telefon) koji iz banke dokazuje vašu adresu (ne stariji od 6 meseci)
• Važeći ugovor o radu

TEB Banka sad vam je još bliža!

Prijavite se za dozvoljeno prekoračenje klikom ovde..

Za više informacija posetite jednu od naših filijala ili pozovite Centar za pozive na 038/230-000, a možete da pošaljite elektronsko pismo na info@teb-kos.com TEB Banka za svet u pokretu!

Kalkulator

Da sprovedete u delo svoje planove, pomoću kalkulatora možete izračunati rate svog kredita ako definišete rok dospeća i godišnju kamatu kredita.

Primer: Za kredit od 10.000 evra, sa rokom dospeća od 48 meseci i kamtnom stopom 2,75% godišnje, platićete 48 mesečnih rata od 220,24 evra. Ukupan iznos uključujući sve troškove kredita je: 10.571,52 evra (uključujući provizije za osiguranje i administrativne troškove)

Apliciraj

TEB banka je sada bliže vama!!

Prijavite se za kredit odabirom vrste proizvoda koja odgovara vašem zahtjevu.

Prijavite se ovde