GLOBAL FINANCE

TEB Sh.A je dobila nagradu za najbolju banku na Kosovu koju dodeljuje ,,Global Finance’’

TEB Sh. A je dobila nagradu za najbolju banku na Kosovu koju dodeljuje prestižni časopis ,,Global Finance’’. Svake godine, ovaj časopis bira najbolje finansijske institucije širom sveta. Ove nagrade su veoma poznate i priznate.

TEB Sh. A je izgradila reputaciju odličnog poslovanja kroz stalno uvođenje inovativnih proizvoda i usluga za svoje cenjene klijente. Ovu reputacija najbolje banke na Kosovu je prepoznao renomirani časopis ,,Global Finance’’. Ova nagrada je priznanje čitavog bankarskog sektora za našu banku i rezultate koje smo ostvarili.

Ovakva nagrada je važna jer ona pokazuje naš uspeh, pristup radu i reputaciju u skladu sa indikatorima učinka i međunarodnim standardima.

TEB Sh. A, koja je počela sa radom 2008. godine, ima snažan doprinos razvoju u raznim zemljama putem svojih finansijskih proizvoda i usluga. Banka ima aktivu of 411 miliona evra i 311 miliona evra depozita. TEB Sh. A ima 26 filijala i približno 600 radnika, te je značajan igrač na tržištu, a ima i veliku ulogu u oblikovanju poslovanja u zemlji kroz inovativan pristup.

TEB SH. A. bi htela da zahvali svim svojim klijentima, osoblju, poslovnim partnerima i deoničarima na njihovom doprinosu u sveukupnom učinku banke, što kao krajnji rezultat ima ovu prestižnu nagradu.