Krediti

Kredit na rate

Prilagođeno kreditiranje koje optimizuje vrednost vašeg preduzeća

Jedan od kvaliteta svojstvenih preduzećima jeste neprestano teže rastu. Jedan od kvaliteta svojstvenih TEB Banci je da mi neprestano tražimo načine da podržimo taj rast. Naš kredit na rate je fleksibilan i može se prilagoditi tako da odgovori na vaše jedinstvene poslovne potrebe.

Bilo da ulažete u poslovni prostor, proširujete kapacitet poslovanja kroz nabavku mašina ili vozila, ili uvodite novu proizvodnu liniju, TEB Banka je vaš potencijalni partner u rastu.

Naš cilj je da vam pomognemo da napravite bitna ulaganja, zbog čega nudimo poslovne kredite na rate do 36 meseci za obrtna sredstva i kredite na rate do 84 rata za ulaganja. Štaviše, možete iskoristiti prednost fleksibilnosti i različite opcije koju nudimo da mesečne rate prilagodite novčanim tokovima vašeg preduzeća. Ovo je samo jedan od načina na koji TEB Banka postiže nešto i stvara povoljnosti za vaše preduzeće.

Ako želite da saznate više o kreditima na rate TEB Banke, zašto ne biste posetili neku od naših filijala i popričali o svojim zahtevima sa službenikom za portfolio.

Prijavite se ovde

Kredit za kupovinu vozila

Uz kredit za automobil TEB Banke sedate pravo za volan

Efikasno i dobro očuvano vozilo može biti ključno za vaše poslovanje. Ako treba da uložite u vozila preko naših ovlašćenih auto dilera, naši veoma povoljni krediti za auto mogu biti vro efikasni.

Ako kupujete nova vozila, naš kredit za auto može finansirati 80% nove vrednosti. Polovna vozila mogu biti finansirana do 60% vrednosti.

Procedura prijave za kredit je veoma brza, a rate se mogu rasporediti tako da najbolje odgovaraju vašem preduzeću:

• Jednake rate
• Rastuće rate
• Opadajuće rate

Ako želite da saznate više o kreditu za automobil TEB Banke, zašto ne biste posetili neku od naših filijala i popričali o svojim zahtevima sa službenikom za portfolio

Prijavite se ovde

 

Bezgotovinski kredi

Pomaže vam da izgradite bezbedna nacionalna i međunarodna partnerstva

Dok međunarodni poslovi otvaraju mnoštvo prilika da se vaše preduzeće razvija, oni u isto vreme mogu biti izazovan poduhvat. Morate pažljivo da procenite odnos i odaberete između različitih dokumentarnih poslovnih proizvoda koji su vam dostupni tako da optimizujete bezbednost i prihod od njih.

TEB Banka ima višegodišnje i veliko iskustvo u međunarodnoj trgovini – kao deo IFC programa – Međunarodne finansijske saradnje, članica Grupacije Svetske banke i ima dobro utvrđenu mrežu od čak 130 korespondentskih banaka širom sveta.

Imamo širok dijapazon proizvoda i usluga za podršku vašoj međunarodnoj trgovini i sve nudimo po veoma razumnim i fleksibilnim uslovima. To obuhvata:

• Dokumentarne kredite, uključujući akreditive
• Garantna pisma

Ako želite da saznate više o dokumentarnim kreditima TEB Banke, zašto ne biste posetili neku od naših filijala i popričali o svojim zahtevima sa službenikom za portfolio.

Prijavite se ovde

Spot krediti

Finansirajte svoje ugovore SPOT kreditima

Posebni ugovori zahtevaju posebne finansijske alate da vam pomognu u upravljanju novčanim tokom vaše kompanije i ostvarenju maksimalnog profita.

TEB Banka je stvorila jedinstven izvor obrtnog kapitala posebno osmišljenog za kompanije koje se bave kratkoročnim kreditima – SPOT kredit TEB Banke.

Ovakvo kreditiranje omogućava vam da ga iskoristite za nabavku robe i usluga dok se otplata glavnice i kamate vrši jednokratno na dan dospeća

Maksimalni rok dospeća ove vrste kredita je 6 meseci. Kamata se zaračunava dnevno na neizmiren iznos.  SPOT kredit pruža jedinstvenu prednost time što ne morate da otplaćujete glavnicu ni kamatu dok se ugovor ne završi, jer se otplata vrši tek nakon što je predmetni ugovor izvršen i vama isplaćen od vašeg klijenta ili dobavljača.

Ako želite da saznate više o SPOT kreditu TEB Banke, zašto ne biste posetili neku od naših filijala i popričali o svojim zahtevima sa službenikom za portfolio

Prijavite se ovde

Kredi revolvuese

Revolving krediti – kreditna linija u kojoj kamatu plaćate kvartalno

Izvesne kratkoročne investicije u toku godine zahtevaju posebne finansijske alate fleksibilnije od drugih vidova kreditiranja.

Za veću fleksibilnost za slične finansijske potrebe, TEB Banka nudi liniju kredita sa posebnim karakteristikama – revolving kredit.

Koristeći revolving kredit, možete ga podići delimično ili potpuno do odobrenog limita i koristiti ga do dospeća kreditne linije. Kamata se obračunava na neizmiren iznos, dnevno, ali se naplaćuje tek kvartalno, što je karakteristika koja vašoj firmi ostavlja više gotovine za reinvestiranje. 

Maksimalni rok dospeća za revolving kredit je 12 meseci – samo uz procenu vašeg prometa i trenutne poslovne situacije možete produžiti limit na kraju dospeća kredita.

Ako želite da saznate više o revolving kreditu TEB Banke, zašto ne biste posetili neku od naših filijala i popričali o svojim zahtevima sa službenikom za portfolio

Prijavite se ovde

Limit sistema direktnog zaduživanja (SDZ)

SDZ – vaš alat za brzo i lako plaćanje uz vašu mrežu prodavaca

Ako se pri kupovini oslanjate na veći broj prodavaca sa promenljivim novčanim tokovima, tada je sistem direktnog zaduživanja pravi alat za vas.

To je sistem naplate za vas kao glavne kompanije (dobavljača) i automatski sistem plaćanja za kupca (prodavac, filijala, distributer ili klijent). SDZ omogućava glavnoj kompaniji da vrši naplatu od svojih klijenata automatski, shodno definisanim dospećima, rokovima i iznosima faktura u sistemu TEB Banke (poslovno e-bankarstvo)

TEB Banka izdaje ili odobrava kreditni limit tako da ne može doći do plaćanja fakture ako nema dovoljno sredstava na računu kupaca.

Ako želite da saznate više o SDZ TEB Banke, zašto ne biste posetili neku od naših filijala i popričali o svojim zahtevima sa službenikom za portfolio.

Prijavite se ovde

Dozvoljeno prekoračenje

Dozvoljeno prekoračenje TEB Banke – kad vam treba još malo više

Neočekivani računi ili važne kupovine mogu da stvore pritisak na finansije vaše kompanije. Pošto TEB Banka razume poslovanje, znamo da dozvoljeno prekoračenje može pomoći kod raznovrsnih plaćanja kad se preduzeće suoči sa kratkoročnim problemima likvidnosti.

Poslovno dozvoljeno prekoračenje povezano je na vaš tekući račun i možete mu odmah pristupiti, kao i putem funkcije elektronskog bankarstva.

Limit za dozvoljeno prekoračenje dodeljuje se unapred na osnovu finansija vašeg preduzeća. Nudimo dozvoljeno prekoračenje u trajanju do 12 meseci. Obnavljanje zavisi od upotrebe i sposobnosti vašeg preduzeća da ostvari pozitivan saldo do dospeća. Svodi vaše troškove pozajmice na minimum jer plaćate samo za iskorišćeni iznos i vreme – još jedan proizvod TEB Banke koji pomaže firmama da rastu.

Ako želite da saznate više o dozvoljenom prekoračenju TEB Banke, posetite neku od naših filijala i razgovarajte o svojim zahtevima sa službenikom za portfolio.

Prijavite se ovde

Fnansiranje trgovine

TEB Banka A.D. zna da je poslovanje sa inostranstvo u globalizovanom svetu pravi izazov – uspeh zavisi od opsežnog stručnog znanja i efikasne mreže. TEB Banka poseduje i jedno i drugo.

Nastavljamo sa podrškom klijentima kroz stvaranje i prilagođavanje rešenja za finansiranje trgovine njihovim poslovnim potrebama. Štaviše, trajno radimo na širenju naših mreža, jačanju odnosa sa drugim bankama i daljem podizanju naših visokih standarda profesionalnosti i stručnosti. Uz podršku BNP Paribas i sa globalnim prisustvom i stručnošću u našoj međunarodnoj trgovini, TEB Banka A.D. neprestano širi svoju geografsku pokrivenost i asortiman proizvoda.

Proizvodi za fnansiranje trgovine naših dokumentarnih poslova obuhvataju uvozne i izvozne akreditive, popuste na akreditive, domaće i međunarodne garancije, stend-baj akreditive i naplatu. Sporazum potpisan 2011. godine sa programom trgovinskih mehanizama Međunarodne finansijske korporacije (IFC) pružio nam je odličnu priliku i dao još veću fleksibilnost da odgovorimo na potražnju za potveđenim akreditivima i kontra garancijama. 

TEB Banka A.D. održava doslednu podršku svojim klijentima i nastoji da uvek bude onaj najpouzdaniji i najpoželjniji poslovni partner na Kosovu, tako što nastavlja da deli profesionalnost i stručnost u domenu proizvoda za fnansiranje trgovine sa svojim klijentima, dok ujedno pruža inovativna rešenja.

Prijavite se ovde