Računi

Tekući račun

Upravljanje gotovinom i likvidnošću sa tekućeg računa TEB Banke

Otvaranjem tekućeg računa kod TEB Banke otvarate vrata čitavom spektru finansijskih usluga koje će vam pomoći u upravljanju protokom i likvidnošću vaše gotovine.

Poslovni tekući račun TEB olakšava sve Vaše uplate, za klijente i dobavljače, i to u evrima, američkim dolarima, britanskim funtama i švajcasrkim francima - i imamo najbržu uslugu međunarodnih transfera na tržištu kako biste bili uvereni da se efikasno vrše uplate Vašim stranim partnerima.

Lako je upravljati uplatama u kešu i menicama kroz depozite i podizanje novca u Vašoj lokalnoj TEB filijali. Naše elektronsko bankarstvo Vam omogućava da pristupite svom nalogu i upravljate i pratite protok novca i uplate 24 sata dnevno, sedam dana u nedelji.

Ukoliko biste želeli da organizujete protok novca kroz svoj poslovni tekući račun, banka Vam može odobriti uslugu dozvoljenog minusa kako bi Vam pomogla pri upravljanju likvidnošću novca. Takođe ćemo Vam izdati VISA poslovnu platnu karticu koja može biti korišćena bilo gde na Kosovu i u inostranstvu gde je postavljen znak VISA.

Zašto onda ne biste iskoristili našu poslovnu ponudu pune usluge:

• E-bankarstvo
• Široku mrežu filijala
• Široku mrežu bankomata
• Brzu i pouzdanu uslugu Pozivnog centra na broj 038/230-000

Takođe imamo dodatne usluge tekućeg računa koje će Vam pomoći pri obavljanju poslova dok ste u pokretu:

• Automatski nalozi
• Direktno zaduživanje
• Isplata plata
• Plaćanje komunalija i poreza
• Poslovne kartice
• SMS Bankarstvo
• SMS dopuna

Ako želite da saznate više o poslovnom bankarstvu TEB Banke, posetite neku od naših filijala i razgovarajte o svojim zahtevima sa službenikom specijalistom za portfolio.

Štedni račun

Zaradite kamatu na višak vaše likvidnosti

TEB razume ciklus protoka novca u preduzeću. Iz tog razloga smo stvorili štedni račun za poslovne klijente koji nudi trenutni i neograničeni pristup vašim sredstvima, dok za to vreme zarađujete kamatu na osnovu stanja na računu.

Otvaranje štednog računa je lako i nema troškova za otvaranje, održavanje, podizanje ili deponovanje novca, niti postoji zahtev za minimalni iznos stanja na računu. Možete otvoriti račun u raznim valutama: evro, američki dolar, britanska funta i švajcarski franak.

Kamata se zaračunava na dnevnoj osnovi i uplaćuje se na kraju svake godine.

Ukoliko vam je vaša ušteđevina potrebna za plaćanja, jednostavno prenesite novac na svoj tekući račun – putem elektronskog bankarstva, još jedne korisne inovacije TEB Banke.

Ako želite da saznate više o našem štednom računu, posetite neku od naših filijala i razgovarajte o svojim zahtevima sa službenikom za portfolio.

Račun sa oročenim depozitom

Vi planirate, oročenje u TEB Banci stvara zaradu

Ako imate znatniji višak kapitala, možda namenjen za buduće investicije, zašto ga ne biste bolje iskoristili u odnosu na fiksne kamatne stope?

Račun sa oročenim depozitom TEB Banke koji zarađuje kamatu je savršeno rešenje za vaše buduće zahteve za kapitalom.

Račun može biti otvoren u evrima, američkim dolarima, britanskim funtama i švajcarskim francima i nudi fiksni rok dospeća koji generiše fiksno podizanje novca, bez rizika, za periode koji se kreću od 1 meseca do 5 godina.

U zavisnosti od Vaših potreba, zaračunata kamata može bse pripisati na Vaš tekući račun. Ukoliko odlučite da ponovo uložite novac posle dospeća, imaćete sledeće automatske opcije:

• Ponovno ulaganje kapitala i zaračunate kamate
• Ponovno ulaganje samo kapitala, dok se kamata prenosi na tekući račun

Ako želite da saznate više o štednom računu TEB Banke, posetite neku od naših filijala i razgovarajte o svojim zahtevima sa službenikom za portfolio.

Fleksi račun

Fleksi račun – da vaš novac radi za vas

Kako da višak likvidnosti stavite u službu svog preduzeća? Jednostavno otvorite Fleksi račun kod TEB Banke.

Ova vrsta računa je namenjena da učini da Vaš novac radi za Vas dok je na raspolaganju za one nepredvidive poslovne troškove i izdatke.

Za ovaj račun ne naplaćuje se otvaranje, deponovanje ni održavanje. Možete podizati novac do šest puta mesečno bez naknade.

Kamata se zaračunava na dnevnoj osnovi i prenosi na Vaš Flexi račun na kraju svakog meseca. Time vam TEB Banka pomaže da vaš gotovinski tok ostane fleksibilan.

Ako želite da saznate više o Fleksi računu TEB Banke posetite neku od naših filijala i razgovarajte o svojim zahtevima sa službenikom za portfolio.

Planirani račun

Zaradite fiksnu kamatu sa planiranim računom TEB

Vaša ušteđevina može biti redovan izvor prihoda za Vaše preduzeće ukoliko biste želeli da imate planirani račun. Ovaj poslovni račun nudi kamatu koja se može pripisati na račun po vašem izboru svakih 1, 3 ili 6 meseci.

Bitna karakteristika ove vrste računa je da smo sada proširili uslugu kako bismo omogućili prenošenje kamate na bilo koji račun u TEB Banci ili drugoj banci Takođe možete odlučiti da rasporedite kamatnu zaradu na više od jednog poslovnog računa.

Pošto je ovo račun sa fiksnom kamatom, uvek ćete znati iznos zarađen od kamate – korisna informacija za finansijsko planiranje

Ostali uslovi će se primenjivati ukoliko se novac podigne pre roka dospeća.

Ako želite da saznate više o planiranom računu TEB Banke, posetite neku od naših filijala i razgovarate o svojim zahtevima sa službenikom za portfolio.