Bankarski poslovi malih preduzeća

Mala i srednja preduzeća (MSP) ključna su za ekonomski rast i konkurentnost svake zemlje. Na Kosovu ona čine većinu registrovanih preduzeća a tradicionalno su kategorisana prema broju zaposlenih i prometu. 

Prepoznajući potencijalni doprinos MSP u poboljšanju preraspodele prihoda, smanjenju siromaštva, industrijskom razvoju, seoskom razvoju i porastu izvora, naše Odeljenje bankarskih usluga za MSP nudi jedinstvenu mešavinu usluga u filijalama i digitalnih alata kao pomoć preduzećima da upravljaju svojim svakodnevnim bankarskim potrebama.

Mi u TEB Banci razumemo jedinstvene izazove sa kojima su suočena preduzeća i njihova grana industrije i pružamo im ključne uvide i isprobana rešenja koja će im pomoći da uspeju, kako danas tako i sutra. Naši proizvodi su prilagođeni da odgovaraju raznim sektorima kao što su trgovina, poljoprivreda, proizvodnja, usluge i još mnogo toga. Ovo odeljenje sprovodi strategije i usluge koje se staraju o ciljnim grupama preko programa kreditiranja, kao što su:

Klijenti u poljoprivredi

Jedna od najvećih prepreka sa kojom se suočavaju poljoprivrednici je izrazita sezonska karakteristika sektora. To znači da su prinuđeni da se oslone na pozajmice i druge vrste finansijske pomoći da podmire razne kratkoročne i dugorčne zahteve u pogledu kapitala. 

TEB Banka ispunjava finansijske potrebe svojih klijenta poljoprivrednka i agro preduzeća agro kreditima za obrtna sredstva, fiksne investicije, finansiranje kapitalnih unapređenja i drugim proizvodima koji naviše odgovaraju potrebama sektora. Poljoprivreda kao agrobiznis je veoma specifičan sektor koji zahteva specifičnu stručnost vašeg bankara. Mi imamo tu stručnost i želimo da vam budemo na raspolaganju za finansijske i tehničke savete.

Ako želite da proširite svoje delatnosti vezano za poljoprivrednu proizvodnju, preradu, trgovinu i usluge, dostupni su vam naši krediti za nabavku obrtnih sredstava ili poljoprivredne opreme, povećanje stada ili renoviranje svog poljoprivrednog gazdinstva. Krediti su prilagođeni vašim potrebama. Feksibilni plan otplate može se urediti shodno vašim zahtevaima, sa rokom dospreća u rasponu od 12 do 10 meseci, u zavisnosti od vrste investicije.

Ako želite da saznate više o poljoprivrednim kreditima TEB Banke, posetite neku od naših filijala i razgovarajte o svojim potrebama sa službenikom specijalistom za portfolio.

Agro kartica

Agro kartica – jedinstven, jednostavan i efikasan proizvod

Agro kartica TEB Banke je jedinstven posebno osmišljen proizvod koji omogućava uzajamno korisno rešenje za sva tri glavna činioca na tržištu: trgovce, poljoprivrednike i Banku.

Kartica uzima u obzir specifične potrebe poljoprivrednih klijenata čiji gotovinski tok uveliko zavisi od sezone.

TEB Agro kartica omogućuje lak pristup finansijama širom Kosova i omogućava poljoprivrednicima i poljoprivrednim preduzećima da nabave repromaterijal, alate i opremu pod vrlo povoljnim uslovima.

Glavne odlike TEB Agro kartice:

 • Ispunjava sezonske poljoprivredne potrebe
 • Plaćanja preko široke mreže dobavljača poljoprivrednih inputa i opreme
 • Kupovina na rate sa 0% kamate
 • Poček (grejs period) do 6 meseci od marta do avgusta
 • Prijavite se ovde

  Preduzetnice

  Za sve preduzetnice – pokretačku snagu promene!

  Bilo da već imate ili tek planirate da pokrenete firmu, mi vam možemo pomoći u vašim redovnim poslovnim potrebama. Spremni smo da vam damo svoju stručnost i ponudimo materijalnu podršku vama i vašem preduzeću. Program za preduzetnice TEB Banke nudi jedinstvenu mogućnost da unapredite svoje preduzeće. Ovaj Program otvoren je za sve žene (starosti najmanje 18 godina) koje poseduju ili upravljaju nekom firmom ili žele da postanu preduzetnice.

  Program nudi:

  • Kredite sa povoljnim kamatnim stopama
  • Period počeka do tri meseca
  • Za klijente koji redovno otplaćuju rate do kraja kreditnog ciklusa, refundacija u iznosu od 10% visine plaćene kamate

  Možete se prijaviti za ovo finansiranje birajući iz našeg asortimana kredita, kreditnih kartica i finansijskih opcija. 

  Alati za poslovne žene

  Napravili smo programe i alate koji pomažu osnaživanje poslovnih žena. Pogledajte naše video zapise ovde.

  Šta vam je potrebno da podnesete zahtev?

  Važeća lična isprava (lična karta, pasoš ili vozačka dozvola)

  Vaša poslovna dokumenta

  Dodatni dokumenti koji mogu biri zatraženi, prema iznosu kredita:

 • Sadužnik
 • Žirant
 • Hipoteka: Posedovni list i kopija plana (ne stariji od 6 meseci)
 • Potvrda o registraciji vozila (vozilo ne sme biti starije od 12 meseci)
 • Kontakt informacije

  Gde mogu pronaći više informacija o Programu za preduzetništvo?

  Ako želite da saznate više o poslovanju sa TEB Bankom, čujte se sa našim službenikom za portfolio u nekoj od naših filijala, pozovite naš Pozivni centar na broj 038/230-000 ili pošaljite elektronsko pismo na: info@teb-kos.com.

  Proizvodi

  Kreditna kartica za žensko preduzetništvo – kartica za preduzetnice

  Kartica za žensko preduzetništvo je kreditna kartica osmišljena da zadovolji potrebe žena preduzetnica ili onih koje to žele da postanu. Kartica je namenjena da proširi resurse dostupne ženama vlasnicama preduzea koje prolaze kroz periode nestalnih gotovinskih tokova. Jedinstvena karakteristika ove kartice je kupovina na rate bez kamate.

  Kartica funkcioniše kao kartica zatvorenog ciklusa i može se koristiti jedino na terminalima POS TEB Banke i bankomatima.

  Ako ste preduzetnica ili tek planirate da otvorite svoje preduzeće, posetite najbližu filijalu i uzmite sebi „Kreditnu karticu za žensko preduzetništvo“.

  Prijava

  Prijavite se ovde

  Mladi preduzetnici

  Ovi programi osmišljeni su da utiču na rast ciljanih tržišnih područja. 

  Mladi preduzetnici – pokretači inovacija i promena.

  Da li imate između 18 – 35 godina? Da li imate poslovnu ideju ili ste već vlasnik preduzeća? Imate li kreativno i inovativno rešenje za neki izazov? Onda je Program za mlade preduzetnike pravi izbor za vas.

  Program za mlade preduzetnike pruža niz finansijskih i nefinansijskih usluga prilagođenih potrebama mladih preduzetnika u različitim fazama njihovog poslovnog ciklusa. Vodi brigu o tek pokrenutim preduzećima kao i onima koja već posluju.

  Program je namenjen lokalnim preduzetnicima koji traže lansirnu platformu i čvorište za ubrzanje njihovog širenja. Podržaće razvoj lokalnih inicijativa putem spiska iskusnih mentora iz raznih sektora, finansijske i regulatorne podrške, podrške za registraciju i još mnogo drugog. Program će stvoriti alat za izgradnju preduzeća (za početnu fazu) i akcelerator (za zrele firme). Preduzeće stvoreno u ova dva koraka kasnije će se naći u Domu preduzetnika TEB Banke. 

  Ciljevi programa

 • Proširiti obim osnovnih delatnosti
 • Podstaći rast na novom i nezauzetom tržištu
 • Povećati ulaganje u inovacije
 • Održavati kontinuiran organski i profitabilni rast
 • Osigurati dugoročnu konkurentnost
 • Primeniti revolucionarna posebno prilagođena rešenja
 • Dom preduzetnika

  Dom preduzetnika Dom preduzetnika pruža širi dijapazon usluga zasnovanih na proceni pojedinačnih kompanija koju vrši osoblje Banke, kao i na proceni panelista tokom prezentacije poslovnih ideja. Usluge su sledeće:

 • Pristup namenskoj kreditnoj liniji Banke
 • Izrada poslovnih i marketinških planova
 • Izrada prototipa proizvoda ili usluge ili industrijskog dizajna ili tehničke dokumentacije
 • Pravno osnivanje kompanije
 • 1-1 tržišno orijentisamo i profesionalno savetovanje, mentorski rad i obuka
 • Kancelarijski prostor uključujući sobe za sastanke i konferencije
 • Osnovne usluge (brzi internet) i pristup opremi
 • Povezivanje sa Bankom radi uvećanja prisustva i proširenja tržišta
 • Pristup lokalnim i međunarodnim mrežama
 • Usluge u društvenoj oblasti (prezentacija firme, forumi, konferencije)