O Nama

Vision

Da budimo najbolja banka za iskustvo klijenata na Kosovu.

Misija

Da stalno stvaramo i povećavamo vrednost za naše klijente, akcionare, zaposlene i društvo.

O Nama

TEB Banka A.D. došla je na Kosovo krajem 2007. godine kao zajedničko ulaganje BNP Paribas Fortis Yatırımlar Holding A.Ş. i Grupacije Çolakoğlu Group Joint Venture, te je narednih godina postala jedan od lidera u bankarskom sektoru i stekla ugledan dostojan odličnih usluga i inovativnih tehnoloških rešenja zasnovanih na najnovijoj praksi u svetu. 

TEB A.D. je vodeća banka na Kosovu, koja se upravlja svojim motom: „Banka za svet u pokretu“. 

Mi pomažemo svojim klijentima, njihovim porodicama i zajednicama da ostvare uspeh uz pomoć šireg spektra proizvoda i usluga, uključujući lično i poslovno bankarstvo, upravljanje imovinom i privatno bankarstvo, bankarske poslove malih i srednjih preduzeća i korporacija, kao i ulaganja. 

Društvena odgovornost korporacije (DOK) jedan je od glavnih stubova koji doprinosi našoj ekonomskoj misiji. Prema tome, da bismo još više unapredili izvrsnost, inovativnost i odgovornost u pružanju usluga našim klijentima, angažovani smo u raznim projektima čiji je cilj da unaprede obrazovanje, kulturu i sport na Kosovu. Naš fokus određuje ono šta jesmo i čemu težimo, kako sarađujemo i šta želimo da postignemo.

Nezavisno od krupnih i dinamičnih promena širom sveta, TEB Banka je obezbedila trajnu podršku svojim klijentima i zaposlenima. Takav učinak omogućen je zahvaljujući kapacitetima TEB Banke A.D. kao članice TEB Grupacije, koja je stvorena kao zajednički poduhvat BNP Paribas, jedne od najmoćnijih finansijskih ustanova na svetu i komercijalne banke Turk Ekonomi Bankasi, jedne od najuglednijih banaka u Turskoj.

Ujedno smo postavili visoke standarde integriteta u poslovanju i etičkog ponašanja kako bismo povećali efikasnost okvira usaglašenosti sa propisima. Polednjih godina postavljano je sve više regulatornih zahteva na Kosovu i na nivou Grupacije BNP Paribas, u kojoj je upravljanje usklađivanjem sa propisima postalo glavni prioritet.

Svet u kojem banke posluje menja se ubrzanim ritmom. TEB Banka A.D. kao deo BNP Paribas upravlja tim promenama predviđajući ih, prilagođavajući im se i uvodeći novine zahvaljujući korporativnoj kulturi utemeljenoj u čvrstim vrednostima koje se beskompromisno primenjuju.

Misija bankraske grupacije BNP Paribas jeste da na etički način obezbeđuje finansiranje za privredu i daje savete klijentima, kroz podršku projektima, ulaganja i upravljanje njihovom štednjom. Tajna našeg uspeha je u tome što smo mi željeni izbor naših klijenata. 

Da bismo zadobili poverenje naših klijenata, svi zaposleni moraju uvek da rade tako da štite interese klijenata, uz poštovanje svih relevantnih zakonskih propisa. Komunikacija sa klijentima je otvorena i iskrena, a usluge koje im pružamo treba da budu najprikladniji izbor za zadovoljenje njihovih potreba i ciljeva. 

TEB Banka i dalje razvija kvalitet usluga kroz proizvode personalizovane prema zahtevima klijenata.  Prateći tehnološki napredak, unapređujemo naše inovativne usluge preko kanala bankarskog poslovanja kao što su e-bankarstvo, TebMobile, Centar za pozive, usluge preko SMS poruka, bankomata i terminala POS, nudeći svojim klijentima pogodnosti u smislu kanala distribucije da bi svoje usluge obavili bezbednije, brže i najprikladnije. 

Dakle, TEB Banka je „Banka za svet u pokretu“.