NAMA

Korporativna struktura

Akcionarski kapital Banke je 24.000.000 evra u deonicama nominalne vrednosti od 10 evra.

Broj deonica uje vezan za obične deonice bez prava, preferenci ili ograničenja.

Vlasnička struktura zaključno sa 24. junom 2013. godine (*50%-50% BNP Paribas Fortis Yatirimlar Holding A.Ş. i Çolakoğlu Group Joint Venture)

Upravni odbor

Ayşe Aşardağ
- Presednica odbora

Luc Delvaux
– Zamenik presednika odbora

Alp Yilmaz
– Zamenik presednika odbora

Nimet Elif Kocaayan
- Clan odbora

Osman Durmus
– Clan odbora

Nilsen Altintaş
- Clan odbora

Birol Deper
– Clan odbora

Esra Peri Aydoğan
- Clan odbora

Fatma Gülden Yüncüoğlu
- Clan odbora

Orcun Ozdemir
– Managing Director i Clan odbora

Izvršno rukovodstvo

Izvršno rukovodstvo Banke TEB A.D. čine:

Orcun Ozdemir

Generalni direktor i član Upravnog odbora

Rođen u Eskisehiru 1977. godine, Orcun Ozdemir je diplomirao na Ekonomskom fakultetu na Univerzitetu u Anadoliji. Započeo je bankarsku karijeru u Garanti banci 2003. godine, gde je radio na više radnih mesta povezanih sa prodajom. 2007. godine došao je u TEB A.S. kao menadžer za komercijalni portfolio, da bi 2008. godine bio imenovan za upravnika filijale u Gazimagusi na Kipru. Pridružio se TEB Sh.A. u januaru 2011. godine kao rukovodilac sektora za NVM. Od januara 2011. do 2013. godine bio je rukovodilac sektora za NVM i poslovanje sa karticama. Januara 2013. godine imenovan je za zamenika generalnog direktora za sektor prodaje za fizička lica (bankarska maloprodaja) i za poslovanje sa karticama.

Dukagjin Shylemaja

Zamenik generalnog direktora

Rođen u Prištini na Kosovu 1981. godine, Dukagjin Shylemaja diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Prištini, i završio postdiplomske master studije za bankarstvo i finansije na Univerzitetu u Ljubljani. Profesionalnu karijeru počeo je u Pro Credit banci (bivšoj Mikro Enterprise Banci – MEB) 2000. godine. Radio je kao službenik za međunarodna plaćanja, viši službenik za poslovnu dokumentaciju i bankarske garancije, načelnik trezora i isplata, upravnik filijale i načelnik odseka za bankarsko poslovanje i platne sisteme do 2007. godine. G. Shylemaja pridružio se TEB Sh.A. u 2007 godine i imenovan je za zamenika generalnog direktora TEB Sh.A.

Serhan Ozarslan

Zamenik generalnog direktora

Rođen 1971. godine u Istanbulu, Turska. Serhan Ozarslan je diplomirao na Fakultetu za poslovnu administraciju na Istočnomediteranskom univerzitetu i stekao je master diplomu u poslovnoj administraciji na Henliju, Univerzitet u Redingu. Započeo je svoju bankarsku karijeru kao upravni pripravnik u Pamukbank, Istanbul, 1995. godine i radio je kao berzanski agent za obveznice. 1998. godine je pristupio Sumerbank, Istanbul kao stariji berzanski agent za obveznice. 1999. godine je preuzeo poziciju glavnog berzanskog agenta u TEB NV Netherlands (BNP Paribas Group). Između 2008. i 2016. godine je nastavio da radi u TEB NV Netherlands kao šef ALM – obveznice. Gdin Ozarslan se pridružio TEB A.D. novembra 2016. godine na poziciji zamenika generalnog direktora – obveznice i ALM.

Dren Krypa

Zamenik upravnog direktora

Rođen 1976. godine u Prištini, Kosovo. Dren Krypa je diplomirao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Prištini i stekao je diplomu postdiplomskim studija poslovne administracije na Univerzitetu u Šefildu. Započeo je svoju bankarsku karijeru u ProCredit banci Kosova 2001. godine. Bio je službenik za zajmove, koordinator kredita u filijali, regionalni menadžer za kredite, zamenik menadžera filijale, menadžer filijale i šef odeljenja za male biznise do jula 2014. godine. Pridružio se Ekonomskoj banci na Kosovu u svojstvu zamenika šefa izvršnog službenika od avgusta 2014. do novembra 2016. godine. Gdin Krypa se pridružio TEB A.D. novembra 2016. godine i bio je imenovan za zamenika generalnog direktora – SME bankarstvo.

Umur Apaydin

Načelnik za rizike

Rođen 1964. godine u gradu Adapazari u Turskoj, Umur Apajdin diplomirao je na Ekonomskom fakultetu na Bliskoistočnom tehničkom univerzitetu u Ankari. Svoju bankarsku karijeru započeo je u Banci TEB A.S. u Istanbulu kao interni revizor i radio kao direktor Odseka za upravljanje rizicima od 2003-2018. godine. 2019. godine pridružio se Banci TEB A.D. Kosovo na poziciji načelnika za rizike.

Rezak Fetai

Izvršni rukovodilac finansija

Rođen je u Tetovu u Severnoj Makedoniji, 1978. godine. Rezak Fetai diplomirao je na Ekonomskom fakultetu, na Univerzitetu Sveti Ćirilo i Metodije u Skoplju. Stekao je zvanje magistra za profesionalno računovodstvo na Univerzitetu u Londonu (pod akademskim mentorstvom Fakulteta za menadžment na Univerzitetskom koledžu u Londonu – UCL). Član je ACCA (Udruženje ovlašćenih sertifikovanih računovođa). Svoju karijeru u bankarstvu započeo je 2002. godine kao kreditni službenik u ProCredit Banci na Kosovu, posle čega je radio na raznim rukovodećim pozicijama u ProCredit Grupacijia: na Kosovu (kao viši menadžer, član proširenog Upravnog odbora zadužen za oblasti finansija, trezora i PPP), u Nemačkoj, Severnoj Makedoniji i Bosni i Hercegovini. G. Fetai se pridružio Banci TEB A.D. u oktobru 2018. godine i imenovan je za RUKOVODIOCA i člana Izvršnog odbora. On je zadužen za oblast finansija, strateškog planiranja i razvoja, za upravljanje podacima i njihovu zaštitu.

Usklađenosti

Naš stav je da bi bankarstvo trebalo graditi na poverednju, kredibilitetu i stabilnosti.

Iz tog razloga uvek stremimo da pratimo u korak sa najboljim globalno priznatim praksama i standardima koji se tiču prevencije pranja novca, finansiranja terorizma i korupcije. Kao TEB Sh.A, mi smo posvećeni kontinuiranom radu u skladu sa relevantnim (međunarodnim) zakonima, propisima i standardima, uključujući principe ‘‘Upoznaj svoga klijenta’‘.
Glavna dokumentacija o poštovanju pravila: