NAMA

Korporativna struktura

Akcionarski kapital Banke je 24.000.000 evra u deonicama nominalne vrednosti od 10 evra.

Broj deonica uje vezan za obične deonice bez prava, preferenci ili ograničenja.

Vlasnička struktura zaključno sa 24. junom 2013. godine (*50%-50% BNP Paribas Fortis Yatirimlar Holding A.Ş. i Çolakoğlu Group Joint Venture)

Upravni odbor

Ayşe Aşardağ
- Presednica odbora

Luc Delvaux
– Zamenik presednika odbora

Alp Yilmaz
– Zamenik presednika odbora

Nimet Elif Kocaayan
- Clan odbora

Osman Durmus
– Clan odbora

Nilsen Altintaş
- Clan odbora

Birol Deper
– Clan odbora

Esra Peri Aydoğan
- Clan odbora

Fatma Gülden Yüncüoğlu
- Clan odbora

Orcun Ozdemir
– Managing Director i Clan odbora

Oya Gökçen
- Clan odbora

Hakan Tıraşın
- Clan odbora

Izvršno rukovodstvo

Izvršno rukovodstvo Banke TEB A.D. čine:

Orcun Ozdemir

Generalni direktor i član Upravnog odbora

Rođen u Eskisehiru 1977. godine, Orcun Ozdemir je diplomirao na Ekonomskom fakultetu na Univerzitetu u Anadoliji. Započeo je bankarsku karijeru u Garanti banci 2003. godine, gde je radio na više radnih mesta povezanih sa prodajom. 2007. godine došao je u TEB A.S. kao menadžer za komercijalni portfolio, da bi 2008. godine bio imenovan za upravnika filijale u Gazimagusi na Kipru. Pridružio se TEB Sh.A. u januaru 2011. godine kao rukovodilac sektora za NVM. Od januara 2011. do 2013. godine bio je rukovodilac sektora za NVM i poslovanje sa karticama. Januara 2013. godine imenovan je za zamenika generalnog direktora za sektor prodaje za fizička lica (bankarska maloprodaja) i za poslovanje sa karticama.

Dukagjin Shylemaja

Zamenik generalnog direktora

Rođen u Prištini na Kosovu 1981. godine, Dukagjin Shylemaja diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Prištini, i završio postdiplomske master studije za bankarstvo i finansije na Univerzitetu u Ljubljani. Profesionalnu karijeru počeo je u Pro Credit banci (bivšoj Mikro Enterprise Banci – MEB) 2000. godine. Radio je kao službenik za međunarodna plaćanja, viši službenik za poslovnu dokumentaciju i bankarske garancije, načelnik trezora i isplata, upravnik filijale i načelnik odseka za bankarsko poslovanje i platne sisteme do 2007. godine. G. Shylemaja pridružio se TEB Sh.A. u 2007 godine i imenovan je za zamenika generalnog direktora TEB Sh.A.

Serhan Ozarslan

Zamenik generalnog direktora

Rođen 1971. godine u Istanbulu, Turska. Serhan Ozarslan je diplomirao na Fakultetu za poslovnu administraciju na Istočnomediteranskom univerzitetu i stekao je master diplomu u poslovnoj administraciji na Henliju, Univerzitet u Redingu. Započeo je svoju bankarsku karijeru kao upravni pripravnik u Pamukbank, Istanbul, 1995. godine i radio je kao berzanski agent za obveznice. 1998. godine je pristupio Sumerbank, Istanbul kao stariji berzanski agent za obveznice. 1999. godine je preuzeo poziciju glavnog berzanskog agenta u TEB NV Netherlands (BNP Paribas Group). Između 2008. i 2016. godine je nastavio da radi u TEB NV Netherlands kao šef ALM – obveznice. Gdin Ozarslan se pridružio TEB A.D. novembra 2016. godine na poziciji zamenika generalnog direktora – obveznice i ALM.

Umur Apaydin

Načelnik za rizike

Rođen 1964. godine u gradu Adapazari u Turskoj, Umur Apajdin diplomirao je na Ekonomskom fakultetu na Bliskoistočnom tehničkom univerzitetu u Ankari. Svoju bankarsku karijeru započeo je u Banci TEB A.S. u Istanbulu kao interni revizor i radio kao direktor Odseka za upravljanje rizicima od 2003-2018. godine. 2019. godine pridružio se Banci TEB A.D. Kosovo na poziciji načelnika za rizike.

Rezak Fetai

Izvršni rukovodilac finansija

Rođen je u Tetovu u Severnoj Makedoniji, 1978. godine. Rezak Fetai diplomirao je na Ekonomskom fakultetu, na Univerzitetu Sveti Ćirilo i Metodije u Skoplju. Stekao je zvanje magistra za profesionalno računovodstvo na Univerzitetu u Londonu (pod akademskim mentorstvom Fakulteta za menadžment na Univerzitetskom koledžu u Londonu – UCL). Član je ACCA (Udruženje ovlašćenih sertifikovanih računovođa). Svoju karijeru u bankarstvu započeo je 2002. godine kao kreditni službenik u ProCredit Banci na Kosovu, posle čega je radio na raznim rukovodećim pozicijama u ProCredit Grupacijia: na Kosovu (kao viši menadžer, član proširenog Upravnog odbora zadužen za oblasti finansija, trezora i PPP), u Nemačkoj, Severnoj Makedoniji i Bosni i Hercegovini. G. Fetai se pridružio Banci TEB A.D. u oktobru 2018. godine i imenovan je za RUKOVODIOCA i člana Izvršnog odbora. On je zadužen za oblast finansija, strateškog planiranja i razvoja, za upravljanje podacima i njihovu zaštitu.

Usklađenosti

Posvećeni smo odgovornom bankarstvu i postupanju uz integritet i odgovornost za rad, u svemu što radimo. Mi u TEB Banci verujemo da je u procesu stvaranja vrednosti za naše klijente, akcionare, zaposlene i društvo u celini, način na koji poslujemo podjednako važan kao i održivost našeg poslovnog rasta.

Podrazumeva se da je poštovanje zakona i podzakonskih akata i najviših međunarodnih standarda i smernica deo našeg identiteta i da čini osnovu našeg poslovanja. Prema našem mišljenju, banku treba graditi na poverenju, pouzdanosti i stabilnosti. Iz tog razloga uvek se trudimo da budemo u skladu sa globalno priznatim najboljim praksama i standardima za sprečavanje pranja novca, finansiranja terorizma i korupcije. Kako kaže Banka TEB A.D. Odgovornost, opredeljeni smo za trajnu usklađenost sa relevantnim zakonima, propisima i (međunarodnim) standaradima, uključujući načelo Upoznaj svog klijenta.

Ujedno, postavili smo visoke standarde poslovnog integriteta i etičkog ponašanja u cilju povećanja efikasnosti okvira usaglašenosti. Poslednjih godina, došlo je do kontinuiranog povećanja regulatornih zahteva na Kosovu i na nivou Grupacije BNP Paribas, pri čemu upravljanje usklađenošću postaje glavni prioritet. Kao i prethodnih godina, suočavali smo se sa brojnim izazovima ali poštujemo povećanu važnost, svest i sprovođenje na planu usaglašenosti. Naš timski duh, posvećenost i neprekidno unapređenje naše efikasnosti imaju za cilj očuvanje integriteta naše finansijske institucije.

Od naših zaposlenih očekujemo da rade časno, odgovorno, pravično i profesionalno, u službi najboljih interesa naših klijenata i uz poštovanje integriteta tržišta. Naš etički kodeks, sačinjen od naših vrednosti, ponašanja i etičkih zahteva u poslovanju, čini osnovu za način na koji će se naši zaposleni ponašati prema svojim kolegama, našim klijentima, akcionarima i organima vlasti. Etički kodeks sadrži etičke odredbe u poslovanju čija je svrha upravljanje sukobom interesa, sprečavanje zloupotreba na tržištu, borba protiv terorizma i drugih dela privrednog kriminala.

Posvećeni smo poštovanju strogih zakona, propisa i smernica o sprečavanju pranja novca (SPN), borbi protiv finansiranja terorizma (BFT) i sprečavanja kršenja međunarodnih finansijskih sankcija. Analiziramo naše klijente i njihove transakcije kako bismo sprečili da se naše ime i naši proizvodi i usluge zloupotrebe u te namene. To se može videti u povećanom broju zaposlenih koji rade u našoj Službi za usaglašenost, kao i u primeni naprednih alata vezanih za SPN i BFT i sprečavanje kršenja međunarodnih finansijskih sankcija.

U tom cilju,sprovodimo pedantne mere podržane automatskim sistemima za praćenje i procesom skrininga „Upoznaj svog klijenta“ (USK). Naš proces provere USK služi za ažuriranje informacija za upravljanje rizicima u SPN koji se mogu javiti usled pružanja usluge nekom postojećem klijentu. Proces se vrši u vidu redovnih preispitivanja, shodno utvrđenim procedurama i uz procenu ljudi ili entiteta koji su krajnji stvarni vlasnici. Preventivne mere i vršenje opsežne kontrole pomažu nam da održavamo striktno poštovanje zakona i propisa kao i prilagođenih politika i procedura Grupacije BNP Paribas. Zato nastavljamo da sprovodimo važne projekte na jačanju naše IT infrastrukture i interfunkcionalnih pristupa radnoj etici, na sprečavanju pranja novca, finansiranja terorizma i kršenja međunarodnih finansijskih sankcija i sukoba interesa, te ćemo i dalje da radimo na sličnim projektima u budućnosti. U nameri da promovišemo naš program usaglašenosti i da bismo obezbedili upoznatost sa istim i njegovo poštovanje od strane naših zaposlenih, proširili smo naš program obuke tako da uvrstimo elektronsko učenje (e-learning) i specifične module za glavne teme usaglašenosti.

Moduli su dostupni svim zaposlenima i mogu se prilagoditi potrebama naših linija poslovanja u skladu sa konkretnim zahtevima posla. Njima se dopunjuje širi spektar programa obuke uz rad koji se bave temama usaglašenosti. Većina disciplina obuhvaćenih našim stručnim modulima zasniva se na opštim konceptima transparentnosti. Naša Služba za usaglašenost podnosi izveštaje neposredno Upravnom odboru preko Komiteta za reviziju. Njen zadatak je da upravlja rizikom usaglašenosti na pravilan način, kako bi osigurala da su bankarske aktivnosti usklađene sa odnosnim zakonima, pravilima i propisima.

Glavna dokumentacija za usaglašenost: