Centar Za Pozive

Mi neprestano nastojimo da unapredimo nivo svojih usluga u TEB Banci, da postavimo standard za usluge i da stvorimo nove kanale služenja koje će zadovoljiti potrebe naših klijenata za bankarskim uslugama. To je razlog da vam TEB Banka pruža usluge Centra za pozive na broj 038/230000, koji je dostupan i spreman da vam pomogne 24 sati dnevno i 7 dana u nedelji.

Svi klijenti TEB Banke mogu da koriste Centar za pozive za sledeće usluge:

• Provera salda odnosno stanja
• Zahtev za obračun stanja
• Način plaćanja kreditne kartice
• Informacija o deviznom kursu
• Resetovanje PIN-a i lozinke za elektronsko bankarstvo
• Izmirenje duga na kreditnoj kartici

Za više informacija, posetite najbližu filijalu TEB Banke, pošaljite nam elektronsko pismo na info@teb-kos.com, ili nam se obratite preko Centra za pozive na broj 038/230000.

Adresa: Selo Preoce na 7-om km magistralnog puta Priština-Uroševac, Gračanica 10500, Republika Kosova
Tel: +383 (0) 38 230 123
Fax: +383 (0) 38 224 699
E-mail: info@teb-kos.com
E-mail: customer.care@teb-kos.com
Pozivni centar: +383 (0) 38/230000

Da kontaktirate Savez za zaštitu podataka: +383 (0) 38/230 123 ext. 5344. E-mail: data.protection@teb-kos.com