Revolving kredit

  • 1

   Informacije o kompaniji

  • 2

   Informacije o partnerstvu

  • 3

   Finansijske informacije o kompaniji

  • 4

   Informacije o kreditu / OVD

  1/4

  Informacije o kompaniji

  Informacije o kompaniji*

  Dokumenta o registraciji preduzeća

  Informacije o partnerstvu*

  DomaćeInostrano
  Lična ispravaPasoš
  MuškiŽenski
  Dodajte bilo koje partnerstvo

  Informacije o partnerstvu 2*

  DomaćeInostrano
  Lična ispravaPasoš
  MuškiŽenski
  Raskinite partnerstvo Dodajte bilo koje partnerstvo

  Informacije o partnerstvu 3*

  DomaćeInostrano
  Lična ispravaPasoš
  MuškiŽenski
  Raskinite partnerstvo

  Informacije o kontaktima partnera:

  Informacije o kontaktima partnera 2:

  Informacije o kontaktima partnera 3:

  Finansijske informacije o kompaniji.

  Informacije o kreditu / OVD

  Zahtev za OVD
  Kreditna kartica

  Vi nam jemčite da su svi podaci koje nam dajete tačni, ažurni i potpuni i da imate pravo da nam ih saopštite, uključujući davanje saglasnosti. Svojim klikom / pritiskom na razmak (korišćenje ličnih podataka u kreditnom registru CBK) jemčite da su sve informacije koje te dali tačne i potpune. Ujedno, saglasni ste i dajete unapred saglasnost da su podaci koje je dobila Banka TEB A.D. dati bez pritiska i dobrovoljno, kako bi se obrađivali u skladu sa svrhom za koju su uzeti, uz pozivanje na važeće zakonske propise (Zakon o zaštiti ličnih podataka br. 06/L-082, evropse uredbe o GDPR) i Pravilnik CBK o kreditnom registru, član 6.2. o pristupu dokumentaciji (izveštajima) u kreditnom registru koji se vodi u CBK. Davanje saglasnoti ne pretpostavlja pozitivan odgovor i ne podrazumeva zaključenje ugovora o kreditu. Na osnovu Zakona br. 06/L-082 o zaštiti ličnih podataka, možete se obratiti kontroloru podataka / ovlašćenom licu Banke TEB A.D., čije podatke o kontaktu možete naći na zvaničnoj veb stranici Banke TEB A.D. (www.teb-kos.com), u vezi sa ravom uvida, opozivom saglasnosti, prepisom, kopiranjem, dopunjavanjem, ispravkom, blokiranjem i brisanjem ličnih podataka.