Investirajte uz TEB Banku! Kredit do 200.000 evra, pod povoljnim uslovima

TEB Banka ima za cilj da podrži preduzeća u proširenju njihovih kapaciteta kroz ulaganje i razvoj njihovih delatnosti.

Ko može da podnese zahtev za kredit?
Sva mala i srednja preduzeća koja posluju u Republici Kosovo.

Pogodnosti kampanje:
• Iznis kredita počev od 10.000 EUR.
• Administrativni troškovi: 0,50%
• Maksimalni rok dospeća kredita: 84 meseci
• Godišnja kamatna stopa počev od 5,88%
• Efektivna kamatna stopa počev od 6,19%

Šta vam je potrebno da biste podneli zahtev?
• Važeća lična isprava (lična karta, pasoš ili vozačka dozvola)
• Dokumenti vašeg preduzeća

Drugi dokumenti koji mogu biti zatraženi u odnosu na iznos kredita:
• Kreditni sadužnik
• Žirant
• Hipoteka: Posedovni list i kopija plana (ne stariji od 6 meseci)
• Servisna knjižica vozila (vozilo ne može da bude starije od 12 godina)

Primer ovog kredita:
Vrednost kredita: 200.000 €
Rata kredita (u prvoj godini): 999 €
Rata posle prve godine: 3.300 €
Ukupna plaćena kamata: 49.530,02 €
Administrativni troškovi: 1.000 €
Ukupni iznos kredita: 250.530,02 €

Za više informacija molimo pozovite Centar za pozive na broj 038 230 000, Fejsbuk/mesendžer (TEB Sh.A), Instagram (TEB Sh.A).

TEB Banka za svet u pokretu!