Krediti za građane do 35,000 evra

Krediti za građane do 35,000 evra bez hipoteke i pod povoljnim uslovima

Ko može da podnese zahtev za kredit?

Sva lica koja primaju zarade a zaposleni su u državnim institucijama, javnim preduzećima, privatnom sektoru i klijenti koji ostvaruju prihode od izdavanja pod zakup.

– Za zaposlene koji primaju zarade od državnih institucija i javnih preduzeća, maksimalni rok dospeća je do 120 meseci.

– Za zaposlene koji primaju zarade u privatnom sektoru i klijente sa prihodima od izdavanja pod zakup, maksimalni rok dospeća je do 84 meseci.

– Za sve zaposlene iz državnih institucija i javnih preduzeća i zaposlene u privatnom sektoru čija su primanja veća od 700 evra, krediti za fizička lica do iznosa od 20.000 evra SAMOSTALNO, bez sadužnika, bez žiranta i bez hipoteke.

Šta vam je potrebno da biste podneli zahtev?

– Da primate zaradu preko Banke TEB ili da podnesete potvrdu od svog poslodavca da će vaša zarada biti prebačena na Banku TEB.

Potrebna dokumenta uz zahtev:

– Važeća lična isprava (lična karta, pasoš ili vozačka dozvola)

– Račun za komunalne usluge (račun za struju, vodu, odnošenje otpada ili telefon) koji dokazuje vašu adresu (ne stariji od 6 meseci)

– Važeći ugovor o radu

– Izvod iz banke (za poslednjih 6 meseci)

Drugi dokumenti koji mogu biti zatraženi u odnosu na iznos kredita:

– Dokaz o dodatnim porodičnim primanjima

– Kreditni sadužnik: Lična karta / Ugovor o radu / Izvod iz banke (za poslednjih 6 meseci)

– Žirant: Lična karta / Ugovor o radu / Izvod iz banke (za poslednjih 6 meseci)

– Hipoteka: Posedovni list i kopija plana (ne stariji od 6 meseci)

– Servisna knjižica vozila (vozilo ne može da bude starije od 12 godina)

Kampanja traje do 28.02.2023

Za više informacija molimo pozovite Centar za pozive na broj 038 230 000, Fejsbuk/mesendžer (TEB Sh.a), Instagram (TEB Sh.a).

TEB Banka za svet u pokretu!