Plaćajte u Turskoj uz pomoć E-bankinga TEB Banke!

TEB Banka nudi uslugu transfera putem elektronskog bankarstva (e-banking) uz konkurentne provizije, namenjenu kosovskim firmama koje sarađuju sa kompanijama u Turskoj.

Za sve račune preduzeća na Kosovu, provizija za transfere iz Banke TEB A.D. u Tursku iznosiće 0€, za slučajeve u kojima troškove snosi nalogodavac transfera (opcija OUR), kao i za slučajeve u kojima su troškovi transfera zajednički (opcija SHA).

Za transfere iz Banke TEB A.D. u sve druge banke u Turskoj, bankarska provizija iznosiće 10€, za slučajeve u kojima su troškovi transfera zajednički (opcija SHA), dok za slučajeve u kojima troškove snosi nalogodavac transfera (opcija OUR) provizija će biti 30 (od čega je 10€ provizija TEB Banke a 20€ je provizija korespodentske banke).

Za više informacija obratite se Centru za pozive na broj 038 230 000, preko Fejsbuka / mesendžera (TEB A.D.), Instagrama (TEB A.D.).

TEB, Banka za svet u pokretu!