Spremite se za kraj godine!

Uzmite kredit do 200.000€, bez hipoteke i sa fiksnom kamatnom stopom za celokupno trajanje kredita

TEB Banka se trudi da pruži podršku preduzećima za proširenje kapaciteta kroz investicije i razvoj poslovne delatnosti.

Ko može da podnese zahtev za kredit?

Sva preduzeća koja posluju u Republici Kosovo.

Šta vam je potrebno da podnesete zahtev?

– Važeća lična isprava (lična karta, pasoš ili vozačka dozvola)

– Dokumenta vašeg preduzeća

Dodatni dokumenti koji se mogu zatražiti shodno visini kredita:

– Sadužnik

– Žirant

– Hipoteka: posedovni list i kopija plana (ne stariji od 6 meseci)

– Saobraćajna dozvola (vozilo ne sme biti starije od 12 godina)

 

Kampanja važi zaključno do 31.12.2022. godine

Za više informacija, pozovite Centar za pozive na broj 038 230 000, ili se obratite preko fejsbuka /mesendžera (TEB A.D), instagrama (TEB A.D.).

 

TEB, Banka za svet u pokretu!