Kredit za kupovinu vozila u firmi Baki Automobile

22 фебруара, 2023

TEB Banka je sa firmom Baki Automobile sklopila ugovor o saradnji za prodaju vozila putem kredita za kupovinu automobila.

Ko može da podnese zahtev za kredit?
Svi koji primaju platu u javnom sektoru, javnim preduzećima, privatnom sektoru i klijenti sa prihodima od zakupa.
• Za one koji primaju platu u državnim institucijama i javnim preduzećima, u privatnom sektoru i klijente sa prihodima od zakupa, maksimalni rok dospeća do 84 meseci.
• Za nova vozila, kredit do 30.000 evra samostalno, bez kreditnog sadužnika i bez žiranta.

Šta vam je potrebno da biste podneli zahtev?
• Da primate zaradu preko Banke TEB ili podnesete potvrdu od svog poslodavca da će vaša zarada biti prebačena na Banku TEB.

Uslovi za finansiranje:
• Finansiranje do 100%

Potrebna dokumenta uz zahtev:
– Važeća lična isprava (lična karta, pasoš ili vozačka dozvola)
– Račun za komunalne usluge (račun za struju, vodu, odnošenje otpada ili telefon) koji dokazuje vašu adresu (ne stariji od 6 meseci)
– Važeći ugovor o radu i izvod iz banke (za poslednjih 6 meseci)
– Profaktura za kupovinu vozila
– Puno kasko osiguranje za nova vozila (obavezno).

Drugi dokumenti koji mogu biti zatraženi u odnosu na iznos kredita:
– Dokaz o dodatnim porodičnim primanjima
– Kreditni sadužnik: Lična karta / Ugovor o radu / Izvod iz banke (za poslednjih 6 meseci)
– Žirant: Lična karta / Ugovor o radu / Izvod iz banke (za poslednjih 6 meseci)
– Hipoteka: Posedovni list i kopija plana (ne stariji od 6 meseci)
– Servisna knjižica vozila (vozilo ne može da bude starije od 12 godina)

Za više informacija molimo pozovite Centar za pozive na broj 038 230 000, Fejsbuk/mesendžer (TEB Sh.a), Instagram (TEB Sh.a).

TEB Banka za svet u pokretu!