Kredit za kupovinu vozila u firmi Bavaria Motors SHPK

26 октобра, 2022

TEB Banka je sa firmom Bavaria Motors SHPK sklopila ugovor o saradnji za prodaju vozila putem kredita za kupovinu automobila.

Ko može da podnese zahtev za kredit?

Svi koji primaju platu u javnom sektoru, javnim preduzećima, privatnom sektoru i klijenti sa prihodima od zakupa.

Za one koji primaju platu u državnim institucijama i javnim preduzećima, u privatnom sektoru i klijente sa prihodima od zakupa, maksimalni rok dospeća do 84 meseci.

Za nova vozila, kredit do 20.000 evra samostalno, bez kreditnog sadužnika i bez žiranta.

 

Uslovi za finansiranje:

Da primate zaradu preko Banke TEB ili podnesete potvrdu od svog poslodavca da će vaša zarada biti prebačena na Banku TEB.

 

Uslovi za finansiranje:

Finansiranje do 100%

 

Potrebna dokumenta uz zahtev:

– Važeća lična isprava (lična karta, pasoš ili vozačka dozvola)

– Račun za komunalne usluge (račun za struju, vodu, odnošenje otpada ili telefon) koji dokazuje vašu adresu (ne stariji od 6 meseci)

– Važeći ugovor o radu i izvod iz banke (za poslednjih 6 meseci)

– Profaktura za kupovinu vozila

– Puno kasko osiguranje za nova vozila (obavezno).

 

Drugi dokumenti koji mogu biti zatraženi u odnosu na iznos kredita:

– Dokaz o dodatnim porodičnim primanjima

– Kreditni sadužnik: Lična karta / Ugovor o radu / Izvod iz banke (za poslednjih 6 meseci)

– Žirant: Lična karta / Ugovor o radu / Izvod iz banke (za poslednjih 6 meseci)

– Hipoteka: Posedovni list i kopija plana (ne stariji od 6 meseci)

– Servisna knjižica vozila (vozilo ne može da bude starije od 12 godina)

 

Za više informacija molimo pozovite Centar za pozive na broj 038 230 000, Fejsbuk/mesendžer (TEB Sh.A), Instagram (TEB Sh.A).

 

TEB Banka za svet u pokretu!