Uloga banaka u ubrzavanju digitalnog, zelenog, odgovarajućeg i inkluzivnog razvoja na Kosovu

Zamenik generalnog direktora Banke TEB A.D. Dren Krupa vodio je panel „Uloga  banaka u ubrzavanju digitalnog, zelenog, odgovarajućeg i inkluzivnog razvoja na Kosovu“ koji je održan u sklopu obeležavanja 20. godišnjice Udruženja banaka Kosova.

Povodom svoje 20-te godišnjice, Udruženje banaka Kosova organizovalo je konferenciju sa glavnom temom „Ubrzavanje i podsticaj ka stabilnijoj budućnosti za Kosovo“.

Na konferenciji su prisustvovale važne kosovske i međunarodne institucije i ličnosti koje su već godinama davale doprinos razvoju i uspešnosti bankarskog sektora na Kosovu.

Pored toga, diskusija na konferenciji bila je fokusirana na sledeće dve teme:

  • Uloga banaka u ubrzavanju digitalnog, zelenog, odgovarajućeg i inkluzivnog razvoja na Kosovu.
  • Povećanje domaće proizvodnje i izvoza putem povećanja ukupnog pristupa finansijama za MSP.

TEB, Banka za svet u pokretu!