Afatizo depozitat mbi 10,000€ dhe bëhu pjesë e lojës shpërblyese

Banka TEB pjesë e grupit BNP Paribas sjell lojë shpërblyse për kursimtarët.

Sjellni kursimet tuaja ne TEB ne vlere mbi 10,000€ dhe bëhuni pjesë e lojës shpërblyese për të fituar:

  • 1x Toyota Yaris Cross
  • 10x Pushime Verore për çift në Antalya (ultra all inclusive)
  • 10x iPhone 14 Pro

Kriteret për t’u kualifikuar në kampanjë:

  • Të gjithë personat fizik kanë të drejtë për pjesemarrje në kampanje (përfshire personat resident dhe ata që jetojnë jashtë vendit dhe i sjellin kursimet në TEB).
  • Klientët e TEB dhe klientët e rinj të cilët do të depozitojnë shumën minimale prej 10,000 EUR në llogarinë e tyre të depozitës me afat në TEB me maturitet minimal të paktën 6 muaj.
  • Vetëm klientët ≥18 vjeç kanë të drejtë te marrin pjese ne kampanje.
  • Norma e interesit në llogarinë e depozitës me afat do të jetë sipas çmimorës së Bankës.

Tërheqja e shpërblimeve të Kampanjës do të mbahet pas perfundimit te kampanjes, respektivisht brenda muajit Korrik 2023, dhe do të transmetohet live përmes kanaleve tona në media sociale. Fituesi do të zgjidhet ne menyre automatike permes Gjeneruesit të Numrave.

Kampanja është valide deri më 30.06.2023.

Për më shumë informata ju lutem kontaktoni Qendrën e Thirrjeve në numrin 038 230 000, Facebook /messenger (TEB Sh.A), Instagram (TEB Sh.A).

TEB Bankë për një botë në lëvizje!