Video Udhëzuese

Bëhu përdorues i ri në TEB Mobile

BËHU PËRDORUES I RI

Mund të hapni llogarinë tuaj në TEB Mobile direkt nga aplikacioni TEB Mobile në telefonin tuaj duke ndjekur disa hapa të thjeshtë:

• Shkruaj numrin personal dhe informatat tjera të kërkuara,
• Lexo dhe prano kushtet dhe  termat,
• Përmes e-mail do të pranoni ID të shfrytëzuesit,
• Përmes SMS do të pranoni fjalëkalimin.

 

Përmes TEB Mobile ju mund të resetoni fjalëkalimin tuaj

BËHU PËRDORUES I RI

Mund të resetoni fjalëkalimin tuaj direkt nga TEB Mobile në telefonin tuaj duke ndjekur disa hapa të thjeshtë

• Shkruaj numrin personal dhe informatat tjera të kërkuara,
• Përmes SMS do të pranoni fjalëkalimin e ri,
• Vendos fjalëkalimi e ri dhe kliko tek kyqu.

 

Përmes aplikacionit TEB Mobile tani mund të tërhiqni cash pa kartelë në çdo ATM të bankës TEB.

Tani ju mund të tërhiqni cash pa kartelë përmes TebMobile në çdo ATM të Bankës të TEB:

Pasi jeni kyçur në llogarinë tuaj në TEB Mobile, në menynë kryesore zgjedh opsionin mobileCash.

  • Pastaj kliko butonin Gjenero Kodin e ri
  • Pasi të klikoni në opsionin Gjenero Kodin e ri do të ju hapet faqja ku ju duhet të zgjedhni shumën që dëshironi të tërhiqni dhe vlefshmërinë kohore të kodit
  • Pasi keni dhënë informatat, shtyp butonin ‘GJENERO KODIN’
  • Kodin mund të dërgoni me SMS apo e-mail. Shkurani numrin e telefonit dhe kliko vazhdo për të pranuar kodin në SMS.
  • Tani keni pranuar kodin e Mobile Cash.
  • Për të monitoruar kodet e gjeneruara kliko në “Monitoro Kodet”

Hapi tjetër, se si të tërheqim cash në ATM pa kartelë.

  • Në ekranin e çdo ATM të bankës TEB, tek menyja kryesore klikoni butonin Mobile Cash.
  • Pastaj shtyp kodin e gjeneruar dhe shumën korrekte.
  • Tërhiqni paratë

Transaksioni juaj mobileCash është kompletuar!

Përmes TEB Mobile mund të kryhen sherbimet në vijim:

MONITORIMI
• Monitorim i gjendjes së llogarive,
• Monitorimi i transaksioneve të llogarisë,
• Monitorimi i detajeve të llogarisë,
• Monitorimi i kredisë aktive,
• Monitorimi i planit/detajeve të pagesave të kredisë,
• Monitorimi i borxhit të kredisë,
• Monitorimi i pagesave të kredit kartelës,
• Monitorimi i pasqyrës së kredit kartelës,
• Monitorimi i borxhit të kredit kartelës,
• Monitorimi i kampanjave të fundit të produkteve kreditore.

TRANSFERE
• Transfere të shpejta,
• Transfer ndërmjet llogarive tuaja,
• Transferet në llogari të TEB-it,
• Transferet në bankat e tjera,
• Ekstrakti i IBAN-it.

PAGESAT
• Pagesa e borxhit të kredit kartelës ose të personit tjetër,
• Pagesa e faturës përmes kredit kartelë,
• Pagesa e faturës me lexues të barkodit,
• Pagesat të faturave komunale përmes llogarisë rrjedhëse ose nga Kredit kartela,
• Kryerja e pagesës për shërbime të parapaguara (IPKO).

SHËRBIMET TË TJERA
• Kërkesa për kredi,
• Kërkesa për kredit kartelë të re,
• Aktivizimi i urdhërpagesës me date të caktuar,
• Kërkesa për kredit kartelë të re,
• Kërkesa për kartelë plotësuese,
• Kërkesa për rritje të limitit të kredit kartelës,
• Ndryshimi i datës së pagesës për kredit kartelë,
• Ndryshimi i metodës së pagesës për kredit kartelë,
• Dërgimi në email i planit të pagesave të kredisë,
• Mbushja e telefonit mobil (IPKO, VALA, ZMOBILE),
• Këmbimin valutor (blerje/shitje),
• Kalkulatori për valuta të ndryshme (GBP, CHF, USD), depozita, kredi,
• Gjetja e degës më të afërt dhe të bankomatit.

Për më shumë informata, vizito degën më të afërt të TEB-it, na dërgo email në info@teb-kos.com ose na kontakto në Qendrën tonë të Thirrjeve 038/230000.

Shënim: Kur të kyçeni për herë të parë në aplikacionin TebMobile pas krijimit të PIN-it numerik, PIN-it me gisht apo PIN-it të vizatuar, në ekran do të shfaqen pyetja e mëposhtme:

A doni të përdorni “smart key” për qasje ne e-Banking?

Nëse përdoruesit do të zgjedhin “smart key” për hyrje në e-Banking, ata nuk do të pranojnë më SMS. Në mënyrë që të kalojnë në SMS përsëri, atëherë përdoruesit duhet së pari të ri-aktivizojnë “smart key” dhe pastaj ata nuk duhet të zgjedhin “smart key” për hyrje në e-Banking.

Shënim: Qasja e klientit në TebMobile do të bllokohet në ato raste kur klienti shtyp Fjalëkalimin ose PIN-in e gabuar tri herë rresht. Prandaj, klientët mund të resetojnë fjalëkalimin përmes aplikacionit TEBMobile duke klikuar në “ keni harruar”  tek fusha e fjalëkalimit, duke plotësuar një formular modifikimi në degë ose nëpërmjet Qendrës së Thirrjeve Automatike (IVR). Kushte të njëjta do të aplikohen për ata klientë të cilët kanë humbur fjalëkalimin e tyre.