CSR

Përgjegjësia shoqërore e korporatave është një nga shtyllat kryesore që kontribuon në misionin tonë ekonomik. Prandaj, për të përmirësuar më mirë përsosmërinë, inovacionin dhe përgjegjësinë në shërbimet tona ndaj klientëve tanë, ne angazhohemi në projekte të ndryshme që synojnë të përmirësojnë arsimin, kulturën dhe sportet për Kosovën. Fokusi ynë përcakton se kush jemi dhe për çfarë përpiqemi, si punojmë së bashku dhe çfarë duam të arrijmë.

Përgjegjësi sociale e Bankës TEB është që të kontribuojë në të mirë të komunitetit ku vepron prandaj përmes programit të sponzorizimit në fushat e sportit, artit e kulturës, banka TEB vazhdimisht investon në sfera të tilla.

• Federata e Futbollit të Kosovës
• Federata e Basketbollit të Kosovës
• Komiteti Paralimpik i Kosovës
• Tennis Dielli TEB Open