Kredi Biznesi

  • 1

   Informacionet e Kompanisë

  • 2

   Informacionet e partneritetit

  • 3

   Informacioni Financiar i Kompanisë

  • 4

   Informacioni i kredisë/mbitërheqjes

  1/4

  Informacionet e Kompanisë

  Informacionet e Kompanisë*

  Dokumenti i regjistrimit të biznesit

  Informacion partneriteti*

  VendaseI/e huaj
  Dokumenti indentifikusPasaporta
  MashkullFemër
  Shto ndonjë partneritet

  Informacioni i partneriteti 2*

  VendaseI/e huaj
  Dokumenti indentifikusPasaporta
  MashkullFemër
  Shlyej partneritetin Shto ndonjë partneritet

  Informacioni i partneritetit 3*

  VendaseI/e huaj
  Dokumenti indentifikusPasaporta
  MashkullFemër
  Shlyej partneritetin

  Informacioni i kontaktit të partnerit:

  Informacioni i kontaktit të partnerit 2:

  Informacioni i kontaktit të partnerit 3:

  Informacioni Financiar i Kompanisë.

  Informacioni i kredisë/mbitërheqjes

  Kërkesë për mbitërheqje
  Kredit Kartela