Qendra e thirrjeve

Ne vazhdimisht po provojmë ta përmirësojmë nivelin e shërbimeve tona në TEB, ta vendosim një standard të shërbimit dhe të krijojmë kanale të reja të dërgesave të cilat do t’u përshtaten nevojave për shërbime bankare të konsumatorëve tanë. Kjo është arsyeja se pse TEB-i ju ofron shërbime pranë Qendrës së Thirrjeve në 038/230000 e cila është e qasshme dhe e gatshme t’ju ndihmojë 24/7.

Të gjithë klientët e TEB-it mund ta shfrytëzojnë Qendrën e Thirrjeve për shërbimet në vijim:

• Vërtetim të Bilancit/Gjendjes
• Kërkesë për kalkulim të Bilancit
• Ndryshim të Ciklit të Kredit Kartelës
• Metodë e Pagesës së Kredit Kartelës
• Informatë mbi Normën e Këmbimit
• Risetim të PIN-it dhe Fjalëkalimit të e-Banking
• Shlyerje të borxhit të Kredit Kartelës

Adresa: Preoc p.n. KM 7 Magjistralja Prishtinë-Ferizaj
Graçanicë 10500, Republika e Kosovës
Qendra e thirrjeve: +383 (0) 38/230000
Tel: +383 (0) 38 230 123
Fax: +383 (0) 38 224 699
E-mail: info@teb-kos.com
E-mail: customer.care@teb-kos.com

Për të kontaktuar Departamenti për Mbrojtjen e të dhënave të Bankës tonë: data.protection@teb-kos.com
Telefoni për Departamentin e Mbrojtjes së të dhënave të Bankës: +383 (0) 38 230 123 ext. 5344