Sigurimi i kredisë

Informata të përgjithshme

Kush përkujdeset që investimi i juaj të jetë i sigurt?

TEB Sh. A e licencuar nga Banka Qendrore e Kosovës si ndërmjetësues në sigurime ofron për klientët e saj tri (3) lloje të sigurimit në bashkëpunim me kompaninë e sigurimeve SIGMA Interalbanian Vienna Insurance Group:

Sigurimi i Pronës/Shtëpisë për Kreditë Hipotekare

Sigurimi Kasko i Automjeteve të reja për Kredi të blerjes së automjetit

Sigurimi ndaj Aksidenteve Personale për Kredi Konsumuese

Merr nën kontroll sigurinë e botës tuaj tani.
Përgatitu për të ardhmen.

PËRPARËSITË E SIGURIMIT NË TEB SH. A

Produktet e Sigurimit ofrohen krahas kredisë për klientët e TEB Sh. A

Përmes blerjes se produkteve të sigurimit në TEB Sh. A, ju keni mundësi:

a) Të përfitoni çmime konkurruese në treg

b) Pagesë të primit të sigurimit në baza mujore, pa e ngarkuar buxhetin tuaj familjar.

c) Sigurim të investimit tuaj në rast të ndodhjes së një apo më shumë ngjarjeve të siguruara

KUSH ËSHTË PËRFITUES I POLICËS SË SIGURIMIT?

Në rast të ndodhjes së ngjarjes së siguruar përfituesit e policës së sigurimit renditen sipas prioriteteve në vijim:

Përfitues i Parë (I): TEB Sh. A, deri në shumën e papaguar të detyrimit tuaj të kredisë.

Përfitues i Dytë (II): Klienti në cilësinë e të Siguruarit (përveç vdekjes aksidentale)

Përfitues të Tretë (III): Familjarët e të siguruarit (në rast të vdekjes aksidentale)

SIGUROHUNI NGA AKSIDENTET PERSONALE!

TEB Sh. A në bashkëpunim me SIGMA Interalbanian Vienna Insurance Group SH.A. – Dega Kosovë ofron plane dhe paketa të ndryshme në mënyrë që t’i përmbushë kërkesat e klientëve.

Sigurimi nga aksidentet personale është një përgjigje e thjeshtë për një pyetje të vështirë: Kush do të kujdeset për ju dhe të afërmit tuaj nëse ju pësoni ndonjë aksident? Paketat tona ju sigurojnë mbështetje financiare për investimet tuaja.

Paketa e Sigurimit nga Aksidentet Personale, produkt i dizajnuar për të mbuluar rastet aksidentale 24/7.

Sigurimi nga Aksidentet Personale, mbulon:

• Vdekjen aksidentale (trashëgimtarët janë përfitues)
• Paaftësinë e plotë të personit të siguruar

SIGURIMI I PRONËS/SHTËPISË!

SIGURO NDËRTESËN, BANESËN, SHTËPINË, PAJISJET SHTËPIAKE

Shtëpia është një vend i veçantë me plot njerëz të dashur dhe gjëra të vlefshme. Këta njerëz të dashur dhe gjërat që i ka shtëpia juaj janë të pazëvendësueshme. Imagjinoni nëse diçka mund t’i shkatërrojë ose dëmtojë gjërat që për ju janë bota juaj. Imagjinoni nëse dikush mund t’ju vjedhë ëndrrën tuaj për të cilën keni punuar gjatë me familjarët dhe miqtë tuaj.

Me paketat e sigurimeve që TEB Sh. A dhe SIGMA Interalbanian Vienna Insurance Group SH.A. – Dega Kosovë ofrojnë, ju mundësojnë që të siguroheni nga rreziqet e përditshme dhe të mbroni investimet tuaja jetësore.

Duke siguruar pronën tuaj në TEB Sh. A dhe SIGMA, ju përfitoni paketë të pakrahasueshme në treg, e cila ju mbulon nga rreziqet që i kanosen çdo ditë pronës tuaj. Blini policë të sigurimit të pronës dhe përfitoni pakot në vijim:

Sigurimi nga Zjarri dhe Rreziqet shtesë

Sigurimi nga zjarri dhe rreziqet shtesë ju ndihmon që ta mbroni shtëpinë apo pronën tuaj nga rreziqet bazë siç janë: zjarri, shpërthimi, rrufeja, rënia e avionit ose pjesëve të tij, po ashtu nga rreziqet shtesë: tërmet, përmbytje dhe rreziqe të tjera të ngjashme, të cilat mund ta dëmtojnë shtëpinë apo pronën tuaj, që e keni ndërtuar me shumë mund.

Sigurimi nga Vjedhja

Sigurimi nga vjedhja ju ndihmon që ta siguroni banesën, shtëpinë ose pronën tuaj si pasojë e vjedhjes apo dëmtimeve nga vjedhja e gjërave që ndodhen në shtëpinë/banesën tuaj.

Vjedhja mund t’ju dëmtojë rehatinë të cilën e keni krijuar për familjen dhe shtëpinë tuaj.

Në rast të sigurimit me paketat e TEB Sh. A dhe SIGMA Interalbanian Vienna Insurance Group SH.A. – Dega Kosovë ju do të dëmshpërbleheni për:

Vlerën e objekteve/sendeve të vjedhura sipas deklarimit të bërë nga ju si dhe dëmtimet që mund të jenë bërë gjatë vjedhjes në objekt ose në sendet e siguruara.

SIGURIMI KASKO – MBROJTJE PËR AUTOMJETIN TUAJ!

Në ditët e sotme automjeti është një nga investimet kryesore për ju dhe familjen tuaj, pasi që është një nga mjetet e transportit, që ju mundëson lëvizjen prej një destinacioni në destinacion tjetër. Në punët e përditshme me automjetin tuaj duhet të ndjeheni të sigurtë ju dhe familja juaj.

Sigurimi TPL mbulon dëmtimet materiale dhe jomateriale që mund të kenë pësuar palët e treta si pasojë e përfshirjes në një aksident.

Për të ofruar mbrojtje maksimale për çdo rast aksidenti dhe situatë, TEB Sha në bashkëpunim me SIGMA Interalbanian Vienna Insurance Group SH.A. – Dega Kosovë ju ofron sigurimin KASKO, i cili mbulon dëmtimet në automjetin tuaj nga disa rreziqe, si:

• PËRPLASJA DHE PËRMBYSJA AKSIDENTALE
• THYERJA E XHAMAVE
• DËMTIMET NË PARKIM
• DJEGIA NGA ZJARRI AKSIDENTAL
• DËMET NGA VJEDHJA
• FENOMENE TË NATYRËS

Ne ju mbrojmë drejt udhëtimit të ëndrrave tuaja.

Për çdo ankesë apo trajtim të dëmeve ju lutem drejtohuni në:

SIGMA INTERALBANIAN VIENNA INSURANCE GROUP SH.A – KOSOVO BRANCH
Address: Qyteza Pejton, Pashko Vasa Str, Prishtine, Kosove
Tel: +381 (0) 38 246 301 | Fax: +381 (0) 38 246 302
Email: info@sigma-ks.net | http: www.sigma-ks.net