Pyetjet më të shpeshta (FAQ)

Për të hapur llogari bankare të biznesit ju duhet të vizitoni degën më të afërt të bankës TEB dhe me vete duhet të keni dokumentet:

Për biznese individuale:

  • Certifikata e biznesit,
  • Informatat e biznesit,
  • Dokument identifikimi / Pasaportë / Patentë shofer e pronarit apo personit të autorizuar,
  • Dëshmia mbi adresën e vendbanimit (jo më e vjeter se 6 muaj).