Afatizo depozitat në TEB

Kampanjë speciale për kursimtarët fatlum!

Afatizo depozitat në TEB!
Kampanjë speciale për kursimtarët fatlum!
Sjellni kursimet tuaja në TEB në vlerë mbi 5,000€ dhe për çdo afatizim mbi këtë vlerë ju bëheni pjesë e lojës shpërblyese për të fituar:
  • 15x pushime verore në vlerë 2,000 €
  •  15x iPhone 15Pro

 

Oferta valide deri më 30.08.2024

Kriteret e kampanjës:

  • Klientët TEB dhe JO TEB të cilët do të depozitojnë ose transferojnë shumën minimale prej 5,000 EUR në llogarinë e tyre të depozitës me afat në TEB
  • Fondet duhet të mbahen në llogarinë e TDA për të paktën 6 muaj
  • Klientët ekzistues të depozitave që transferojnë fonde nga llogaria Rrjedhëse, Kurismeve ose Flexi  në llogarinë TDA do të kualifikohen për kampanjën
  • Vetëm klientët mbi moshën ≥18 vjeç do të kualifikohen për kampanjë
Për më shumë informata ju lutem kontaktoni Qendrën e Thirrjeve në numrin: 038230000
#TEB Bankë për një botë në lëvizje 🌟