Bëhu gati për fundvit!

Merr kredi për biznes deri në 200,000€, pa hipotekë dhe me normë fikse të interesit gjatë gjithë periudhës

Banka TEB ka për qëllim mbështetjen e biznesve në zgjerimin e kapaciteteve të tyre nëpërmjet të investimeve dhe zhvillimin e aktivitetit të biznesit.

Kush mund të aplikojë për kredi?

Të gjithë bizneset që operojnë në Republikën e Kosovës.

Çka ju nevojitet për të aplikuar?

– Dokument identifikues valid (Letërnjoftim, Pasaportë ose Patent shofer)

– Dokumentet e Biznesit tuaj

Dokumente shtesë që mund të kërkohen në bazë të vlerës së kredisë:

– Bashkëhuamarrës/e

– Garantues

– Hipotekë: Fleta poseduese e dhe kopja e planit (jo më e vjetër se 6 muaj)

– Libreza e veturës (vetura nuk duhet të jetë më e vjetër se 12 vite)

 

Kampanja është valide deri më 31.12.2022

Për më shumë informata ju lutem kontaktoni Qendrën e Thirrjeve në numrin 038 230 000, Facebook /messenger (TEB Sh.A), Instagram (TEB Sh.A).

TEB, Bankë për një botë në lëvizje!