I LUMI TI!

Siguro jetën merr kredi në TEB të siguruar nga SIGAL LIFE UNIQA GROUP

Ju njoftojme se banka TEB, e licensuar për ndëjetësimin në sigurime me datë 01.06.2024 do ta lansoj produktin e Sigurimit të Jetës së Kredimarrësit, prododukt i dedikuar për klientet të cilët financohen me kredi.

Sigurimi i jetës së kredimarrësit është produkt i dizajnuar në atë mënyrë që të siguroj mbështetje financiare për familjen në rast se ndonjë ngjarje e papritur mund të ndodh gjatë periudhës së kthimit të kredisë.

 

Me këtë proukt mbulohen ngjarjet e meposhtme:

  • Humbje Jete Natyrore
  • Humbje Jete Aksidental
  • Invaliditet nga Aksidenti

Për produktet kreditore:

  • Kredi Konsumuese
  • Kredi Biznesi
  • Kredi Hipotekare

Me produktet e sigurimeve të ofruara, klientët e Bankës TEB do përfitojnë nga ekspertiza e dy institucioneve duke pasur lehtësi në marrjen e produkteve kreditore dhe marrjen e shërbimeve tjera të sigurimeve.

TEB Bankë për një botë në lëvizje!