Kush e din, e din! Merr kredi për veturë

Merr kredi për veturë me maturitet deri në 84 muaj dhe me kushte preferenciale të interesit.

Kush mund të aplikojë për kredi?

– Të gjithë pagëmarrësit e sektorit publik, kompanive publike, sektorit privat dhe klientët me të hyra nga qeraja.

– Për pagëmarrësit e institucioneve shtetërore dhe kompanive publike, sektorit privat dhe klientët me të hyra nga qeraja maturiteti maksimal deri në 84 muaj.

– Për veturat e reja kredi deri në 30,000 EUR veç vet, pa bashkëhuamarrës dhe pa garantues vetem vetura e financuar peng.

– Për veturat e perdorura kredi deri në 20,000 EUR veç vet, pa bashkëhuamarrës dhe pa garantues vetem vetura e financuar peng.

Çka ju nevojitet për të aplikuar?
– Të merrni pagën përmes Bankës TEB apo të sjellni konfirmimin nga punëdhënësi/ja që paga juaj do të transferohet në TEB.

Kushtet e financimit:

– Financimi  për veturat e reja deri në 100%.

– Financimi për veturat e perdorura deri në 80%.

Dokumentet e nevojshme për aplikim:
– Dokument identifikues valid (Letërnjoftim, Pasaportë ose Patent shofer)
– Faturë komunale (e energjisë elektrike, ujësjellësit, mbeturinave apo telefonit) që dëshmon adresën tuaj (jo më e vjetër se 6 muaj)
– Kontratë e punës valide dhe Gjendja e bankës (6 muajt e fundit)
– Profatura e blerjes së veturës
– Full Kasco për veturat e reja (Obligative).

Dokumente shtesë që mund të kërkohen në bazë të vlerës se kredisë:
– Dëshmia mbi të hyrat familjare shtesë
– Bashkëhuamarrës: ID / Kontratë pune Gjendja e bankës (6 muajt e fundit)
– Garantues: ID / Kontratë pune Gjendja e bankës (6 muajt e fundit)
– Hipotekë: Fleta poseduese e dhe kopja e planit (jo më e vjetër se 6 muaj)
– Libreza e veturës (vetura nuk duhet të jetë më e vjetër se 12 vite)

Banka TEB në bashkëpunim me partnerët e Auto kredisë ka arritur marrveshje bashkepunimi për financimi e veturave:

Partneret për veturat e reja:

 • AUTO MITA SHPK
 • AUTO KACANDOLLI SHPK
 • MERCOM COMPANY SHPK
 • KOSOVA MOTORS JSC
 • AUTO TRADE SHPK
 • AUTO DELFIN SHPK
 • BAKI AUTOMOBILE SHPK
 • AGS (KIA)
 • MGROUP SHPK
 • LUXURY AUTO SHPK

Partneret për veturat e perdorura:

 • AS ALBERTI SHPK
 • AUTO SHERRETI SHPK
 • AUTO SALLON RIDI SHPK
 • IDRIVE SHPK
 • AUTO SALLON RUBINI
 • AUTO SALLON YLLI SHPK
 • AUTO SALLONI RRONI SHPK
 • AUTOSALLON DIONI SHPK
 • DELFIN LTD SHPK
 • NTP AUTO SALLON
 • AUTO MK SHPK
 • AUTO ZONE SHPK
 • ERBER SHPK
 • BELLAQA SHPK
 • BAVARIA MOTORS KS LLC
 • AUTO SALLONI BMW SHPK

Për më shumë informata ju lutem kontaktoni Qendrën e Thirrjeve në numrin 038 230 000, Facebook/Messenger (TEB Sh.A), Instagram (TEB Sh.A).

TEB Bankë për një botë në lëvizje!