Mos e zgjat vendimin, zgjate për 3 muaj pagesën!

Për çdo blerje në nëntor me Starcard individuale me këste në vlerë prej 50€ apo më shumë fillo pagesën në shkurt 2024.

Kartela më e njohur bankare në Kosovë, Starcard kthehet edhe këtë vit me kampanjën unike të pagesave të shtyera: “Zgjate për 3 muaj”

Oferta është e vlefshme për të gjithë klientët individual të Bankës TEB të cilët posedojnë Starcard, Premium Starcard apo SheCard.

Klientët të cilët bëjnë blerje në të gjithë sektorët në POS Terminalet e Bankës TEB, në vlerë prej 50€ apo më shumë, me këste, do të përfitojnë nga oferta, si vijon:

  • Për blerjet gjatë muajit nëntor 2023, filloni pagesën e borxhit të kësteve në muajin SHKURT 2024
  • Për blerjet gjatë muajit dhjetor 2023, filloni pagesën e borxhit të kësteve në muajin MARS 2024

Dhe, të gjitha këto do t’i përfitoni me 0% interes.

Oferta është valide nga 1 tetor deri më 31 dhjetor 2023.

Starcard të jep fuqi!