Paguaj me Starcard për Black Friday!

Përfito deri në 75% zbritje duke paguar me Starcard tek tregtarët e Bankës TEB

…por, jo gjithçka përfundon me kaq, mbajtësit e kredit kartelës më të njohur në vend mund të përfitojnë edhe deri në 24 këste (varësisht nga oferta e tregtarit) gjatë pagesave të tyre në POS terminalet e Bankës TEB.

Përdoruesit e Stacard mund të përfitojnë në blerjet tek tregtarët më poshtë, deri në zbritjet e ofruara nga ata: