Paguaj në Turqi përmes E-banking me TEB!

Banka TEB ofron shërbimin e transfereve përmes e-banking me komisone konkurruese për bizneset e Kosovës që bashkëpunojnë me kompanitë në Turqi.

Për të gjitha llogaritë e bizneseve në Kosovë komisoni i transfereve nga Banka TEB Sh.A. në TEB Turqi do të jetë 0€, për rastet kur shpenzimet mbulohen nga urdhëruesi i transferit (opsioni OUR), si dhe për rastet kur shpenzimet e transferit janë të përbashkëta (opsioni SHA).

Për transferet nga Banka TEB Sh. A. në të gjitha bankat tjera në Turqi komisioni i bankës do të jetë 10€, për rastet kur shpenzimet e transferit janë të përbashkëta (opsioni SHA), ndërsa për rastet kur shpenzimet mbulohen nga urdhëruesi i transferit (opsioni OUR) tarifa do të jetë 30 (ku 10€ është komisioni i bankës TEB si dhe 20€ komsioni i bankës korrespodente).

 Për më shumë informata ju lutem kontaktoni Qendrën e Thirrjeve në numrin 038 230 000, Facebook /messenger (TEB Sh.A), Instagram (TEB Sh.A).

TEB, Bankë për një botë në lëvizje!