Paguaj online me Starcard me këste

Realizoni blerje online me këste tek tregtarët e bankës.

Me Starcard individuale mund të realizoni blerje online me këste tek partnerët e bankës TEB:

KescoIpkoGentliJumboComoditaMinimaxIntersportAztechDardania SportIASFibulaSuna SportEMOShe ShoesCinemarinePema Mall dhe Interplast.

Për më shumë informata ju lutem kontaktoni Qendrën e Thirrjeve në numrin 038 230 000, Facebook /messenger (TEB Sh.A), Instagram (TEB Sh.A)

Starcard të jep fuqi!