Për blerjet online, më mirë t’bjen me Starcard!

Fito 10% bonus duke paguar online me Starcard tek tregtaret e bankës TEB

Me Starcard individuale mund të realizoni blerje online me këste tek tregtarët e listuar më poshtë:

Gentli, She Shoes,  Comodita, Intersport, Suna Sport, JumboMinimax, Dardania SportIAS,  EMO,  Cinemarine, Interplast  dhe Pema Mall.

Për më shumë informata ju lutem kontaktoni Qendrën e Thirrjeve në numrin 038 230 000, Facebook /messenger (TEB Sh.A), Instagram (TEB Sh.A)

Oferta është valide deri më 31.01.2023.

Starcard të jep fuqi!