Për gratë ndërmarrëse, zhvillohu me TEB!

Banka TEB përkrahë zhvillim e bizneseve të grave duke ofruar kredi me kushte preferenciale, pa hipotekë!

Banka TEB është banka e vetme në Kosovë që ofron financim për bizneset e grave nëpërmjet të Programit për Gratë Ndërmarrëse. Ky program mbështet idetë e reja (Start-up bizneset), si dhe bizneset ekzistuese që janë në pronësi apo menaxhohen nga gratë.

Për çdo kredi të marrë dhe të paguar me rregull, Banka TEB ofron 10% kthim të interesit të paguar për të gjitha klientet.

Kush mund të aplikojë për kredi?
Të gjithë klientët e ri dhe ekzistues me shumicë të pronësisë nga gratë që kanë kapacitet financiar, histori krediti të dëshmuar dhe plan investimi të vlefshëm.

Shuma e kredisë
Për startups: prej 1,000€ deri në 50,000€
Për biznese ekzistuese: duke filluar nga 5,000€
– Shpenzimet administrative ~ 0.50%
– Maturiteti i kredisë deri në: 84 muaj
– Grejs periudhë deri në: 3 muaj
– Norma efektive e interesit duke filluar nga: 7.19%
– Incetivë: 10% rimbursim të interesit të paguar në fund të kredisë, në rastet kur pagesat e kësteve janë të rregullta*

Ku mund të gjeni më shumë informata rreth Programit për Gratë Ndërmarrëse?
Nëse dëshironi të mësoni më shumë rreth shërbimeve për biznese nga TEB, vizitoni një nga degët tona dhe t’i diskutoni nevojat tuaja me një zyrtar të bankës, telefononi Qendrën Thirrjeve në 038/230-000 ose dërgoni email në info@teb-kos.com.

Aplikoni këtu

*Për të gjitha klientet që nuk kanë vonesa në pagesa të kësteve të kredisë.

Kampanja është valide deri më 31.12.2021.

TEB Bankë për një botë në lëvizje!