Rritu me TEB! Banka TEB në mbështetje të të gjithë sektorëve të prodhimtarisë

Sektorët e prodhimit dhe përpunimit kanë potencialin të ndikojnë në zhvillimin ekonomik të vendit, në krijimin e vendeve të reja të punës dhe ngritjen e nivelit të eksportit.

Ne, në bankën TEB, e kuptojmë që bizneset prodhuese kanë nevoja të veçanta në bankimin e tyre. Qoftë në sigurimin e kapitalit të punës apo investimeve që zgjerojnë kapacitetin e biznesit, ne ofrojmë njohuri dhe mbështetjen e nevojshme për të ngritur më tutje aktivitetin tuaj.

Për më shumë informata ju lutem kontaktoni Qendrën e Thirrjeve në numrin 038 230 000, Facebook /messenger (TEB Sh.a), Instagram (TEB Sh.a), Web (www.teb-kos.com)

TEB, bankë për një botë në lëvizje!