Ruaje freskinë e prodhimeve tuaja! Fuqizoni biznesin me agro kredi nga TEB

Merr Agro kredi nga TEB dhe siguro të ardhmën e biznesit.

Banka TEB mbështet Agro bizneset me agro kredi me theks të veçantë për fermerët që kanë lope qumështore dhe përpunimin e qumështit. Zgjeroni aktivitetin tuaj së bashku me TEB, rritni kapacitetet prodhuese, shtallën apo infrastrukturën përcjellëse. Mënyrat dhe afatet e kthimit varësisht nga aktiviteti dhe nevojat e klientëve.

Kush mund të aplikoj për kredi?

Të gjithë klientët që mirren me agrobiznes.

Çka ju nevojitet për të aplikuar?

  • Dokument identifikues valid (Letërnjoftim, Pasaportë ose Patent shofer)
  • Dokumentet e biznesit tuaj

 

Dokumentet shtesë që mund të kërkohen në bazë të vlerës së kredisë:

  • Bashkëhuamarrës
  • Garantues
  • Hipotekë (nese kerkohet): Fleta poseduese dhe kopja e planit (jo më e vjetër se 6 muaj)
  • Libreza e veturës (vetura nuk duhet të jetë më e vjetër se 12 vite)

 

Për më shumë informata ju lutem kontaktoni Qendrën e Thirrjeve në numrin 038 230 000, Facebook /messenger (TEB Sh.a), Instagram (TEB Sh. A).

 

TEB bankë për një botë në lëvizje!