Fituesit e kampanjës Kalo Rrogën n’TEB!

200 klientët fituesit e lojës shpërblyese me nga 500€ bonus në Starcard.

Klientë fitues:

Emri Mbiemri

RA**** IS*****

SH**** BU*****

AR***** SH***

SA*** HA*****

ME**** DA****

AR*** KA****

VJ***** KU*******

KR****** DO****

KA***** SA*****

SE**** AL***

AJ**** BY****

SH*** EL***

CE***** PA****

BA****** VA*****

MO**** AL****

AR*** EM*****

DA****** FL*****

TH*** VE****

FE**** VA*******

RA****** AR*****

SA**** EN****

BR***** RU****

JA***** DE***

JA***** DO****

MA***** DI***

SH***** AV*

KR****** IN***

BO******* MI*****

FE******** IS***

VL******* EG***

QE**** KI****

AZ*** AU****

SH******** EG***

KA***** HA***

AH**** GA****

MU***** RA**

VI*** AR*****

HO*** SH****

DE** AR***

GJ******* FL*****

BU***** EL****

SH***** LA*****

AH**** BU*****

E******** EL**

FE*** BE****

HA**** BE***

BA******** SH******

ZO***** KR*****

KE****** EM*****

NE***** LI****

IB****** AF*****

A***** DO****

BA***** KA******

BA******** RO****

AL** TA***

BA***** BU****

FE**** BA****

BA*** GA*****

GA*** AD***

SE**** PA******

OM** AG****

IS***** NE*****

HA**** AS****

KL***** MA*****

NA******* FO*****

KR***** OR***

ME***** VA*****

AL*** ER****

HA**** RR*****

A***** TR****

AH***** AL****

KO**** BL****

SO***** ZE***

SA**** MA******

LE*** EN**

RE***** DA****

AL** RI****

SA***** ED****

BA*** BA***

MA***** SA*****

HA****** BE***

ZO*** AR*****

MA***** VA*****

BU***** AL***

CA***** GE*****

KR****** LE****

GA*** BE****

ZE***** BE****

SI**** PE******

JA***** KU******

NE**** GZ**

MI**** DI**

KR****** AR***

BU****** DA****

KR****** AL*****

SH*** NE*****

E******* YL***

SF***** FI***

BA** AH***

MO**** PA****

BU*** FA****

HO** NA**

KR***** AL***

NE** VA****

SY******* BE**

SP**** BE***

FA**** OL**

KE***** QE******

ME**** EL**

PA** FO*****

AD**** EL***

DU******* AL***

VI**** RA****

AB*** RU****

AD*** CE*****

BO*******  MU******* 

SH**** JU****

BL**** KA******

SA***** DR**

LU**** HO**

BE**** SA*****

AR*** RE*****

AH*** ZE****

BR***** MO****

KR****** JA***

VE***** EL*****

KO*** VA*****

IB******* RE***

LE***** ZE****

GE*** GA***

AG**** PR*****

AL*** FE***

ER** GA***

KR***** K*******

GE** MO****

HA*** MU****

SE*** AS***

EL*** BA*****

YL*** ZA****

HA*** YA***

GR*** MA*****

VA***** N*****

GR**** PA*****

AD*** BE****

AU**** BE*****

KO****** SY*******

SH*** MO****

ER**** FE****

AR***** HA****

AD** CA*****

SH****** MA*****

FA*** KR******

HA*** BA**

RR****** HA****

EL** RE***

LE***** DE***

BA***** KA******

DU****** BU*****

AR**** OL****

RA*** AD***

ME**** SH*****

SH***** RA**

AR* EM**

RE**** HO**

AR*** SM****

ER** KR******

IL***** A*******

DO***** KR******

LI****** CO***

PA**** AR***

AD*** IS****

SH***** FO****

BL***** RA********

AD*** GA***

HA*** SA****

SA***** HO***

BE***** SE*****

AR***** KA*****

AR***** ME*****

ER** OL****

DR*** DU****

ME**** SM*****

JE*** BY****

AN*** HA*****

LE***** AR***

AD*** MU**

AR*** SA****

VE*** GA***

FL***** N******

SE***** RE***

VA*** SY*******

AZ** RE*****

BA***** MU*****

KR****** MU*****

AL** PE********

KA****** ZA****

JE***** AL**

SK***** KA******

SH******* OS****

VE** RO**

BU****** AJ***

DE*** ZE****

Kampanja ka qenë valide deri më 31.12.2023.

Për më shumë informata ju lutem kontaktoni Qendrën e Thirrjeve në numrin 038 230 000, Facebook /messenger (TEB Sh.A), Instagram (TEB Sh.A).

TEB, Bankë për një botë në lëvizje!