Njoftim për klient

Banka TEB njofton klientët e vet se kanë ndryshuar “Termet dhe Kushtet e pergjithshme” të marrëdhënieve me klient.

Kushtet e reja do të aplikohen nga data 7 korrik 2022.

Për më shumë në lidhje me ndryshimet në fjalë, ju lutem kliko këtu.

TEB Bankë për një botë në lëvizje!