Njoftim për klientë

Banka TEB njofton klientët e vet se kanë ndryshuar “Termet dhe Kushtet e pergjithshme” të marrëdhënieve me klient.

Këto Terme dhe Kushte të Përgjithshme të Bankës TEB janë në fuqi nga 2023-08-03. Termet dhe Kushtet e Përgjithshme janë përditësuar që të përfshijnë disa zhvillime rregullative të BQK-së, si dhe të ofrojnë sqarime lidhur me përdorimin e kartelave të Bankës, procesin e kundërshtimeve të pagesave me kartela, limitin e Kredit Kartelës, dhe disa përkufizime lidhur me sanksione.

Për më shumë në lidhje me ndryshimet në fjalë, ju lutem kliko këtu.

TEB Bankë për një botë në lëvizje!