Njoftim për klient rreth çmimores së përditësuar!

Njoftojmë të gjithë klientët e Bankës TEB Sh.A. se do të bëhet përditësimi i çmimores. Ky ndryshim do të jetë efektivë nga data 3 maj 2024 për klientët individual dhe biznesor.

Çmimorja me ndryshimet: Shiko çmimoren

TEB Bankë për një botë në lëvizje!