Kape momentin, investo në biznes!

13 Tetor, 2023

Banka TEB mbështet bizneset në zgjerimin e kapaciteteve të tyre aktuale dhe në investimet e reja për zhvillimin e aktivitetit të biznesit.

Banka TEB mbështet bizneset në zgjerimin e kapaciteteve të tyre aktuale dhe në investimet e reja për zhvillimin e aktivitetit të biznesit.

Kush mund të aplikojë për kredi?

Të gjithë bizneset prodhuese vendore që operojnë në Republikën e Kosovës.

Cka ju nevojitet për të aplikuar?

– Dokument identifikues valid (Letërnjoftim, Pasaportë ose Patent shofer)

– Dokumentet e Biznesit tuaj

Dokumente shtesë që mund të kërkohen në bazë të vlerës së kredisë:

– Bashkëhuamarrës/e

– Garantues

– Hipotekë: Fleta poseduese e dhe kopja e planit (jo më e vjetër se 6 muaj)

– Libreza e veturës (vetura nuk duhet të jetë më e vjetër se 12 vite)

Oferta është valide deri më 31.12.2023.

Për më shumë informata ju lutem kontaktoni Qendrën e Thirrjeve në numrin 038 230 000, Facebook /messenger (TEB Sh.A), Instagram (TEB Sh.A).

TEB, Bankë për një botë në lëvizje!