Eksperienca jote e re! Kredi për blerje të veturës në Luxury Auto

23 Shkurt, 2023

Banka TEB Sh.A në bashkëpunim me Luxory Auto kanë arritur marrëveshje bashkëpunimi për financimin e blerjes deri në 100% të vlerës së veturave.

Kush mund të aplikojë për kredi?
Të gjithë pagëmarrësit e sektorit publik, kompanive publike, sektorit privat dhe klientët me të hyra nga qeraja.
• Për pagëmarrësit e institucioneve shtetërore dhe kompanive publike, sektorit privat dhe klientët me të hyra nga qeraja maturiteti maksimal deri në 84 muaj.
• Për veturat e reja kredi deri në 30,000 EUR veç vet, pa bashkëhuamarrës dhe pa garantues.

Çka ju nevojitet për të aplikuar?
• Të merrni pagën përmes Bankës TEB apo të sjellni konfirmimin nga punëdhënësi/ja që paga juaj do të transferohet në TEB.

Kushtet e financimit:
• Financimi 100% i vlerës së veturës.

Dokumentet e nevojshme për aplikim:
– Dokument identifikues valid (Letërnjoftim, Pasaportë ose Patent shofer)
– Faturë komunale (e energjisë elektrike, ujësjellësit, mbeturinave apo telefonit) që dëshmon adresën tuaj (jo më e vjetër se 6 muaj)
– Kontratë e punës valide dhe Gjendja e bankës (6 muajt e fundit)
– Profatura e blerjes së veturës
– Full Kasco për veturat e reja (Obligative).

Dokumente shtesë që mund të kërkohen në bazë të vlerës se kredisë:
– Dëshmia mbi të hyrat familjare shtesë
– Bashkëhuamarrës: ID / Kontratë pune Gjendja e bankës (6 muajt e fundit)
– Garantues: ID / Kontratë pune Gjendja e bankës (6 muajt e fundit)
– Hipotekë: Fleta poseduese e dhe kopja e planit (jo më e vjetër se 6 muaj)
– Libreza e veturës (vetura nuk duhet të jetë më e vjetër se 12 vite)

Për më shumë informata ju lutem kontaktoni Qendrën e Thirrjeve në numrin 038 230 000, Facebook/Messenger (TEB Sh.A), Instagram (TEB Sh.A).

TEB Bankë për një botë në lëvizje!