Realizoni blerje online me Debit Kartelë deri në 500€

Limiti ditor për blerje online me Debit Kartelat e bankës TEB ka ndryshuar nga 100€ në 500€.

Duke parë situatën pandemike të krijuar kemi kuptuar që blerjet online janë pjesë e shprehive tona ditore.

Ofrimi i blerjeve online ka reduktuar ndjeshëm kontaktet e drejtëpërdrejta, radhët e gjata dhe kohën e pritjes, duke përmirësuar kështu cilësinë e shërbimit tonë. Andaj për të ua lehtësuar mundësitë e blerjeve online, banka TEB ka rritur limitin ditor nga 100€ në 500€.

Për çdo transaksion online nga debit kartela juaj e kryer në WEB faqet e certifikuara nga Visa dhe Mastercard, ju do të pranoni çdo herë me SMS një fjalëkalim për të autorizuar transaksionin tuaj. Për t’u siguruar që transaksioni juaj të jetë i suksesshëm duhet të keni të përditësuar numrin e telefonit, në rast se nuk e keni, atëherë ju rekomandojmë që numrin tuaj t’a ndyrshoni përmes ATM apo të vizitoni degën me të afërt.

Me TEB ju kurseni kohë duke blerë online në mënyrë të thjeshtë dhe të sigurtë!

Për më shumë informata ju lutem kontaktoni Qendrën e Thirrjeve në numrin 038 230 000, Facebook/messenger (TEB Sh.a), Instagram (TEB Sh.a), Web (www.teb-kos.com).